Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.0.16
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.16 Tid: 20190122-1020

Säkerheter

Senast 2—3 dagar innan du ska söka licens måste du ställa en säkerhet på 20 euro/ton socker som du söker licens för. En säkerhet kan till exempel vara pengar eller en bankgaranti. Säkerheten är en garanti för att du verkligen ska importera. Det tar 2—3 dagar innan vi kan se att pengarna har kommit in.
Tidigare växelkurser för säkerheter.

Om det totala säkerhetsbeloppet du ska betala är 100 euro eller mindre behöver du inte ställa någon säkerhet.

Någon dag efter att du har anmält dig till LICnet ska du betala in säkerheten på Jordbruksverkets bankgironummer 5693-2304. Säkerhetsbeloppet måste finnas på vårt konto senast klockan 13.00 för att vi ska kunna godkänna en ansökan om licens samma dag.
När du betalar in säkerheten ska du ange det här på inbetalningskortet eller på internet:

  • uppgifter om företagets namn och organisationsnummer
  • om det gäller en blocksäkerhet eller enkel säkerhet
  • att betalningen gäller licenssäkerhet.

Om du söker licens vid flera tillfällen eller söker flera licenser samtidigt är det lämpligt att ställa en så kallad blocksäkerhet. Importerar du bara vid ett enstaka tillfälle kan du ställa en enkel säkerhet. Du kan läsa mer om blocksäkerhet och enkel säkerhet till höger i Jordbruksverkets allmänna information om hur du ställer säkerheter.
 

Begär att säkerheten frisläpps när du har importerat


När du har utnyttjat minst 95 procent av den mängd som du har fått licens för kan säkerheten frisläppas. När Tullverket registrerat importen kan du begära att säkerheten frisläpps i LICnet. Om du inte använder LICnet ska du sätta ett kryss i rutan "Frisläppande av licenssäkerhet" som finns på licensmeddelandet. Faxa licensmeddelandet till oss på 036-15 59 95. Om du har ställt en enkel säkerhet får du sedan tillbaka säkerheten. Om du ställt en blocksäkerhet blir säkerheten möjlig att använda igen.

Om du inte utnyttjar hela licensen


Du måste importera den mängd socker du sökt licens för inom den tidsperiod som licensen är giltig. Om du importerar mindre mängd socker än vad du har licens för går du miste om hela eller delar av den säkerhet som är kopplad till licensen.

Om du har importerat mindre än 95 procent av den mängd socker som du har licens för får du betala ett belopp som motsvarar skillnaden mellan 95 procent och den mängd som du har importerat. Om du till exempel importerar socker som motsvarar två tredjedelar av din licens behåller vi eller så får du betala ett belopp som motsvarar knappt en tredjedel av säkerheten. Om beloppet blir mindre än 100 euro behöver du inte betala något.

Om du har importerat socker som motsvarar mindre än 5 procent av licensens kvantitet går du miste om hela säkerheten. Om du ska betala eller om vi behåller en del av säkerheten beror på vilken typ av säkerhet som du har lämnat.
 
Till höger hittar du mer information om säkerheter.
 

Om du inte får licens för allt som du sökt licens för


Om du inte får licens för allt som du har sökt licens för frisläpper vi säkerheten för den mängd som du inte får licens för.

E-tjänst för licenser

Blanketter

Mer information

Bestämmelser

Kontakt

Fråga oss via webben