Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.0.13
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.13 Tid: 20180705-1046

Importera olivolja

Produkter som du kan importera utan tull eller med lägre tull

Varunummer

Produktbeskrivning

1509Olivolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte kemiskt modifierade
1510 00Andra oljor erhållna enbart ur oliver samt fraktioner av sådana oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade, inbegripet blandningar av dessa oljor eller fraktioner med oljor eller fraktioner enligt nr 1509
0709 90 31Oliver, färska eller kylda, för annan användning än oljeframställning
0709 90 39Andra oliver, färska eller kylda
0710 80 10Oliver (råa, ångkokta eller kokta i vatten), frysta
0711 20Oliver tillfälligt konserverade (t.ex. med svaveldioxidgas eller i saltlake, svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar) men olämpliga för direkt konsumtion i detta tillstånd.
exr 0712 90 90Oliver, torkade, hela, i bitar, skivade, krossade eller pulvriserade, men inte vidare beredda.
2001 90 65Oliver, beredda eller konserverade med ättika eller ättiksyra
ex 2004 90 30Oliver, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, frysta
2005 70Oliver, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, ej frysta.
1522 00 31-1522 00 39Återstoder från bearbetning av fetter, feta oljor eller andra fettartade ämnen eller av animaliska vaxer som har samma egenskaper som olivolja.
2306 90 11-2306 90 19Oljekakor och andra återstoder från utvinning av olivolja.
Fråga oss via webben