Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Handel med växter och utsäde inom Sverige och EU

Vissa växter behöver växtpass för att få flyttas inom EU


Växter och växtprodukter som kan vara värdar för så kallade karantänsskadegörare ska åtföljas av växtpass vid försäljning. Karantänsskadegörare är allvarliga växtskadegörare som inte finns inom EU eller endast finns i begränsad omfattning och som kan få stora ekonomiska konsekvenser om de sprids.

Växtpasset intygar att växten ingått i ett system för produktionskontroll och att den är fri från karantänsskadegörare. Växtpasset är ofta i form av en klisteretikett som följer med på emballaget för de växter eller produkter som det gäller för.

Kravet på växtpass gäller för ett begränsat antal växter och växtprodukter som till exempel vissa plantor, frukter, trä och träprodukter, utsäde, lökar och rotknölar. Här kan du se vilka växter och växtprodukter som ska ha växtpass.

Du som yrkesmässigt producerar, lagrar, säljer eller importerar växter och växtprodukter som kräver växtpass ska vara registrerad hos Jordbruksverket. Du som behöver kunna utfärda växtpass i din verksamhet kan ansöka om tillstånd för detta hos Jordbruksverket.

Jordbruksverket kontrollerar att de som producerar växter och växtprodukter följer reglerna för växtpass. Vi gör också stickprovskontroller hos dem som säljer vidare till detaljhandel eller konsument för att kontrollera att växter och produkter som förts in från andra EU-länder uppfyller kraven. Det finns ingen gränskontroll mellan EU-länderna.

Bevara Sveriges skyddade zoner

Föra in matpotatis från EU-länder

Föra in utsädespotatis från EU-länder

Föra in fröburet utsäde från EU-länder

Du kan söka tillstånd om du vill ta in växtskadegörare för vetenskapligt ändamål

Det finns regler för att rädda hotade arter

Kontakt

Sidan senast uppdaterad:   2014-09-26