Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Handel med trä och träprodukter inom Sverige och EU

Inom EU råder i stort sett fri rörlighet för trä, bark och andra träprodukter men det finns undantag. Vissa allvarliga skadegörare som kan spridas med handeln är reglerade i lagstiftningen inom EU. EU:s regler gäller även inom Sverige.

Reglerna för trä och träprodukter finns i växtskyddslagstiftningen som omfattar växter inklusive växtprodukter. I detta sammanhang ingår trä och träprodukter i definitionen för växter. Växtpass används inom EU för att garantera att växter, växtprodukter, trä och träprodukter följer reglerna för att förhindra spridning av farliga skadegörare.

Observera att det är särskilda regler från Portugal med flera avgränsade områden på grund av att tallvedsnematoden finns där.

Här finns information om tallvedsnematoden.

Förbud är ovanligt i EU-handeln. Irland har dock infört förbud i form av nödåtgärder mot att införa askstockar och annat askträ med bark till Irland. Storbritannien har infört ett motsvarande förbud mot införsel av obarkat askträ till Nordirland. Se vidare längst ner på denna sida.
 

Vissa träslag behöver växtpass för att få flyttas inom EU


Växtpass ska följa med vissa träslag för att de ska få flyttas inom EU. Växtpasset intygar att träet har ingått i ett system för produktionskontroll och att träet är fritt från reglerade växtskadegörare. Det är ofta i form av en klisteretikett som följer med på emballaget för träprodukten. Företag som producerar trävaror som omfattas av bestämmelserna kan få tillstånd att själva utfärda växtpass om de följer reglerna och är godkända i Jordbruksverkets produktionskontroll. Blanketten för ansökan hittar du till höger.

Kravet på växtpass gäller för ett begränsat antal träslag. Vissa träslag ska ha växtpass inom hela EU, medan andra ska ha växtpass bara om de transporteras till eller inom vissa skyddade zoner.

Träslag som kräver växtpass inom hela EU:

Träslag som kräver växtpass till och inom skyddade zoner:

  • trä av äkta kastanj med bark (Irland, Storbritannien, Sverige och Tjeckien)
  • trä av barrväxter med bark (olika länder beroende på vilken skadegörare det handlar om, till exempel Grekland, Irland och Storbritannien)
  • bark av äkta kastanj
  • bark av barrträd
Om du är osäker på exakt vad som gäller i ditt fall kan du kontakta Jordbruksverkets regelenhet. Här kan du se vilka växter och växtprodukter som ska ha växtpass.

Tillstånd att utfärda växtpass och produktionskontroll


Du som yrkesmässigt producerar, lagrar, säljer eller importerar växter och växtprodukter som kräver växtpass ska vara registrerad hos Jordbruksverket. Du som behöver kunna utfärda växtpass i din verksamhet kan ansöka om tillstånd för detta hos Jordbruksverket. Vi kontrollerar att de som producerar växter och växtprodukter följer reglerna för växtpass. Vi gör också stickprovskontroller hos dem som säljer vidare till detaljhandel eller konsument för att kontrollera att växter och produkter som förts in från andra EU-länder uppfyller kraven. Det finns ingen gränskontroll mellan EU-länderna. Blankett för anmälan av yrkesmässig produktion och ansökan om att få utfärda växtpass finns till höger.

Det finns regler för att rädda utrotningshotade arter


Förutom växtskyddsreglerna finns regler om artskydd. Till vänster kan du läsa mer om vad som gäller om du vill handla med utrotningshotade träslag.

Irland och Nordirland har infört förbud mot obarkade askstockar, brännved av ask m.m.


Under 2012 har askskottsjuka konstaterats på ett fåtal platser på Irland. Träden har röjts. För att hindra nyintroduktion och att stoppa spridning av sjukdomen har Irland infört nödåtgärder. Dessa innebär bland annat att det är förbjudet att föra in obehandlat askvirke med bark till Irland och Nordirland. Det är känt att irländska företag köper rundvirke av ask från andra EU-länder för tillverkning av klubbor till den inhemska sporten hurling.

Beslutet kommer att kvarstå till dess att EU-kommissionen i samråd med medlemsstaterna beslutar något annat. När ett EU-land vidtar egna nödåtgärder säger reglerna att frågan ska komma på dagordningen i Bryssel snarast. Resultatet kan bli att reglerna accepteras och Irland får bilda en skyddad zon, reglerna kan ändras eller upphävas helt.
Förbudet gäller inte trä som är
  • fyrkantsågat
  • barkfritt och med fuktkvot under 20 %
  • sågat, med eller utan barkrester, och har torkats i en torkanläggning till en fuktkvot som är under 20 %. Träet eller virkespaketet ska vara märkt med KD (kiln-dried).
Förbudet gäller även införsel av askplantor till Irland, Nordirland och Storbritannien.

Här kan du läsa mer om askskottsjuka:

Kontakt


Ring kundtjänst: 0771-223 223
036-15 50 00 (växel)
Sidan senast uppdaterad:   2013-07-01