Utskrift från Jordbruksverket
24 april 2014

På tal om jordbruk

På tal om jordbruk ger en fördjupning om aktuella frågor som påverkar jordbruket och livsmedelsindustrin. På tal om jordbruk beräknas komma ut en gång i månaden.
 • 2014-04-07

  Kakao – en älskad men även omdiskuterad produkt


  • Produktionen av kakao beräknas uppgå till ca 4 miljoner ton skördeåret 2012/13 vilket är en minskning med närmare 3 procent jämfört med föregående skördeår. Afrika, främst Elfenbenskusten och Ghana, dominerar världsproduktionen med en andel på ca 70 procent.
  • Världskonsumtionen av kakao uppgick 2010/11 till ca 0,6 kg per capita. Högst konsumtion har Europa med ca 2,2 kg per capita och lägst Asien med 0,15 kg per capita. I Sverige uppgår konsumtionen till ca 2,3 kg per capita.
  • Under 2000-talet och framåt kan man se en tydlig trend i Sverige där kakaohalten i chokladprodukterna ökat.
  Läs hela analysenPDF


Senast uppdaterad: 2014-04-07