Utskrift från Jordbruksverket
3 september 2014

På tal om jordbruk

På tal om jordbruk ger en fördjupning om aktuella frågor som påverkar jordbruket och livsmedelsindustrin. På tal om jordbruk beräknas komma ut en gång i månaden.
 • 2014-07-11

  Lägre priser på världsmarknaden framöver


  • Priserna på världsmarknaden ser ut att utvecklas ganska svagt de kommande tio åren. Om man räknar bort inflationen så kommer priserna att sjunka för de flesta produktgrupperna, men nedgången kommer efter en period med höga priser.
  • Den här utvecklingen förutspås trots att jordens befolkning väntas öka med 700 miljoner människor under perioden, samtidigt som många av dem får det bättre ställt. Det beror på att produktionen ökar ännu snabbare.
  • Svenska priser brukar följa de globala trenderna. Om prognosen slår in så kan svenska producenter alltså inte räkna med att ökad global efterfrågan ska leda till högre priser, i alla fall inte de närmaste tio åren.
  Läs hela analysenPDF


Senast uppdaterad: 2014-06-12