Utskrift från Jordbruksverket
31 oktober 2014

På tal om jordbruk

På tal om jordbruk ger en fördjupning om aktuella frågor som påverkar jordbruket och livsmedelsindustrin. På tal om jordbruk beräknas komma ut en gång i månaden.
 • 2014-10-09

  Det ryska importstoppets påverkan på mjölksektorn i Sverige


  • Den svenska marknaden för mjölk och mjölkprodukter påverkas främst indirekt av det ryska importstoppet.
  • I flera andra EU-länder har effekterna varit betydligt mer kännbara, framför allt i Finland och de baltiska staterna som i vanliga fall säljer stora volymer till Ryssland.
  • EU har infört krisåtgärder för att dämpa effekterna. Krisåtgärderna omfattar förlängd interventionsperiod för smör och skummjölkspulver samt stöd till privat lagring av ost, smör och skummjölkspulver.
   Läs hela analysenPDF


Senast uppdaterad: 2014-09-04