Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

På tal om jordbruk

På tal om jordbruk ger en fördjupning om aktuella frågor som påverkar jordbruket och livsmedelsindustrin. På tal om jordbruk beräknas komma ut en gång i månaden.
 • 2014-09-30

  Det svenska marknadsläget för frukt och grönsaker


  • Den svenska marknaden för frukt och grönsaker har hittills inte berörts i någon större utsträckning av det ryska importstoppet.
  • I flera andra EU-länder har effekterna varit betydligt mer kännbara, framför allt i länder som i vanliga fall säljer stora volymer till Ryssland.
  • EU har infört krisåtgärder i två omgångar för att dämpa effekterna. Inget svenskt företag har sökt krisåtgärderna. Priserna i dessa krisåtgärder är dock mycket låga, så det i sig betyder inte att det inte funnits några effekter alls.
  Läs hela analysenPDF

 • 2014-09-04

  Svensk utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel ökade mycket starkt under det första halvåret 2014


  • Det första halvåret 2014 ökade värdet av exporten och importen av jordbruksvaror och livsmedel med närmare 10 respektive drygt 7 % jämfört med motsvarande period under 2013.
  • En stor del av fiskprodukterna i den svenska utrikeshandelsstatistiken är vidareexport av norsk lax. Exkluderas fisk så ökade exportens värde med närmare 8 % och importens värde med drygt 6 %.
  • Underskottet i handeln med jordbruksvaror och livsmedel ökade under det första halvåret 2014 jämfört med motsvarande period under 2013.
  Läs hela analysenPDF


Kontakt

Sidan senast uppdaterad:   2014-09-04