Utskrift från Jordbruksverket
14 februari 2016
Du är här:

EU:s marknadsreglering för proteingrödor

I Sverige odlar vi mest ärter och åkerbönor

Hur ser produktionen ut inom EU?

Vill du veta mer?

Prenumerationer
Mer information
Senast uppdaterad: 2015-12-09