Utskrift från Jordbruksverket
25 november 2015
Du är här:

EU:s marknadsreglering för proteingrödor

EU:s bestämmelser för reglering av marknaden för proteingrödor innehåller:
 • importkvoter
 • gårdsstöd
 • tillfälligt produktionsstöd.
Marknaden för fodergrödor är helt avreglerad med några få undantag. Det finns speciella regler för import av tapioka, det vill säga kvoter för import till reducerad tull när tapioka importeras från andra länder. Importen av tapioka kommer främst från Thailand. När importen överstiger kvoterna används tullar. Denna tull är ungefär likadan som för spannmål.

Reformen 2003 av EU:s gemensamma jordbrukspolitik innebar att EU införde ett gårdsstöd och grundstödet till proteingrödor ingår i det frikopplade stödet. I dag finns dock ett tillfälligt stöd på 55,57 euro per hektar och detta kommer EU även i fortsättningen att betala ut som ett kopplat produktionsstöd till och med 2011. Stödet är begränsat till 1,648 miljoner hektar för EU i sin helhet. I Sverige har dock hela stödet för proteingrödor frikopplats och ingår i sin helhet i gårdsstödet.

I vårt nyhetsbrev till höger kan du läsa dagordningar och protokoll från EU:s förvaltningskommittémöten.

I Sverige odlar vi mest ärter och åkerbönor


De proteinfoder som används i Sverige är:
 • oljekraftfoder, det vill säga rapsmjöl och sojamjöl med flera
 • glutenfoder, en proteinfoderprodukt som man får vid tillverkningen av majsstärkelse
 • fiskmjöl
 • köttfodermjöl
 • potatisprotein
 • rapsfrö
 • ärter
 • åkerböna.

Av de proteinfodermedel som vi i Sverige använder mest kommer ärter, åkerböna och rapsmjöl från egen odling och produktion. Vi odlar ärter och åkerbönor på omkring 31 000 hektar i Sverige och skördade cirka 54 000 ton ärter och cirka 24 000 ton åkerbönor under 2009. Det proteinfoder vi importerar störst andel av är sojamjöl.
 

Hur ser produktionen ut inom EU?


EU producerade omkring 2,9 miljoner ton proteinfodermedel under 2010. EU är också världens största importör av sojamjöl med en import på nästan 30 miljoner ton.

Vill du veta mer?


Om du vill ha mer information om produktion, handel, konsumtion och priser i Sverige, EU och i övriga världen så hittar du det i våra marknadsöversikter. Här finns också information om EU:s marknadsregleringar.
Prenumerationer
Mer information
Senast uppdaterad: 2014-03-06