Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 1.1.46.R Tid: 20160426-0849

EU:s marknadsreglering för prydnadsväxter

Produktionsvärdet av prydnadsväxter ökade med nio procent

Produktionsvärdet av prydnadsväxter i Sverige har ökat med 9 procent mellan åren 2009 och 2010.

Vi importerar mest plantskoleväxter


2010 importerade Sverige prydnadsväxter till ett värde av drygt två miljarder kronor. I första hand är det krukväxter, blomväxter och snittblommor vi importerar. Exporten är betydligt mindre än importen, och uppgick 2010 till drygt 70 miljoner kronor. De viktigaste exportprodukterna är skogsplantor och krukväxter.

Hur ser produktionen ut inom EU?


Sveriges produktion av prydnadsväxter är blygsam jämfört med produktionen i EU. Vi står för ungefär en procent av produktionsvärdet för hela EU.

Nederländerna är den klart största producenten bland EU-länderna, och deras produktion har ökat stadigt i flera år. 2010 stod de för en tredjedel av EU:s totala produktion. Italien, Tyskland, Frankrike och Spanien är också betydande producenter, med grovt räknat en tiondel var.

EU:s import av prydnadsväxter är ungefär lika stor som motsvarande export. 2010 uppgick värdet till ungefär 1,5 miljarder euro. En stor del av importen är snittblommor från i första hand Kenya. EU:s export är betydligt jämnare fördelad på olika produkter, och går framför allt till Ryssland och Schweiz.

Vill du veta mer?


Om du vill ha mer information om produktion, handel, konsumtion och priser i Sverige, EU och i övriga världen så hittar du det i våra marknadsöversikter. Här finns också information om EU:s marknadsregleringar.