Just nu kan det vara svårt att ringa till oss. Vi arbetar med att lösa problemet. Skicka din fråga till kundtjänst under Läs mer
Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Så påverkas du av handelspolitiken

EU:s handelspolitik spelar roll för det pris du kan få på dina varor, vilka andra länder du kan exportera till, och hur jordbrukspolitiken ser ut.

Tullar håller EU-priserna uppe


Alla EU-länder tar ut samma tull på varor som importeras från länder som inte är med i EU. Hur hög tullen är beror till stor del på hur konkurrenskraftiga EU:s producenter anses vara. Tullarna är därför höga på kött, smör och socker, och betydligt lägre på spannmål och oljeväxter.

På väg mot lägre tullar


EU håller på att förhandla i två olika sammanhang som båda gör att du bör räkna med lägre tullar i framtiden.

WTO (Världshandelsorganisationen). Förhandlingar inleddes 2001 och pågår fortfarande. Det är svårt att säga om och när förhandlingarna går i lås, men om de gör det kan du räkna med att alla i-länder i kommer sänka sina tullar med ungefär hälften, i genomsnitt.

Enskilda länder och regioner. EU håller på att förhandla med flera motparter om att sänka tullarna. Det handlar både om att förbättra avtal som redan finns och att ingå avtal med nya länder.

Lägre tullar betyder att du får bättre möjligheter att exportera dina produkter till länder utanför EU. Det blir också billigare att importera från de länderna. Det betyder i sin tur att konkurrensen kan öka hemma i Sverige och att priserna pressas nedåt. Hur stora de här effekterna blir beror på hur mycket tullarna sänks.

Du kan läsa mer om förhandlingarna både i WTO och med enskilda länder under Det här är på gång till vänster.

Gränser för EU:s stöd till jordbruket


EU kan inte utforma sin jordbrukspolitik hur som helst, utan måste följa de regler som finns inom WTO. WTO-reglerna slår bland annat fast maxbelopp för de stödformer som anses ha mest negativa effekter för andra länder. I princip gäller maxbeloppet alla åtgärder som påverkar prisnivån på ett eller annat sätt, det vill säga den samlade effekten av tullar, mjölkkvoter, offentlig lagring, exportbidrag och liknande.

Gårdsstödet, miljöersättningarna och företagsstöden påverkas inte av maxbeloppet. Ett viktigt skäl till att gårdsstödet över huvud taget finns är just den här regeln i WTO. Om EU inte hade gjort de senaste årens reformer av jordbrukspolitiken hade man förmodligen inte kunnat leva upp till sina internationella åtaganden.

Det är förstås inte bara EU:s jordbrukspolitik som omfattas av WTO-reglerna, utan de gäller för alla länder som är med i WTO. Det finns alltså gränser för hur mycket stöd konkurrerande länder kan ge till jordbruket. Här hittar du mer information om WTO:s jordbruksavtal.

Smygprotektionism får inte ersätta tullarna


När tullarna sänks kan det vara frestande för många länder att skydda sina producenter på andra sätt. Ett sådant sätt kan vara överdrivet strikta och detaljerade hälso- och hygienkrav på importerade produkter.

WTO:s regler innebär i princip att länderna har rätt att ha restriktioner som kan motiveras på vetenskapliga grunder. Reglerna ska också vara så lite handelsstörande som möjligt, och det är inte tillåtet att diskriminera mellan olika länder utan saklig grund för det. Reglerna finns i det så kallade SPS-avtalet, det vill säga avtalet om sanitära och fytosanitära frågor. Här hittar du mer information om SPS-avtalet.

Brott mot reglerna kan leda till strafftullar


Om ett land inte följer WTO:s regler kan länder som tycker att de drabbas av regelbrottet vända sig till WTO för att få rätt. I första hand försöker man lösa tvister på fredlig väg, men om det inte lyckas har WTO ett system för tvistlösning.

Tvistlösningen innebär i princip att en panel som består av tre personer avgör frågan. Om panelen kommer fram till att ett land faktiskt bryter mot reglerna kommer landet att uppmanas att ändra sina bestämmelser. Om landet inte gör det kan det klagande landet få rätt att ta ut strafftullar som ett påtryckningsmedel.

Sådana strafftullar kan drabba vilka produkter som helst. Det finns ingenting som säger att de ska gälla samma slags produkter som själva tvisten handlade om.

Mer information

Kontakt


Tack för hjälpen!