Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

EU:s tullar på nötkött

På den här sidan kan du läsa om vilka handelsförmåner EU ger andra länder. Om du importerar produkter från ett land som inte är EU-medlem kan du behöva betala tull. Hur hög tullen är beror på vilken produkt det handlar om och vilket land den har sitt ursprung i.

Tullen är inte allt


För en del produkter behöver du rätta dig efter bestämmelser som är till för att förhindra att djursjukdomar och skadegörare kommer in i Sverige. Du kan läsa mer om det till höger.
Om du vill importera livsmedel för att sälja dem vidare behöver du kontakta Livsmedelsverket.

De här tullarna gäller för nötkött


Den här sidan handlar om nötkött. Hit hör bland annat färskt, fryst och torkat kött, slaktbiprodukter samt köttberedningar.

Du hittar nötkött under kapitel 0201, 0202, ex0206, 0210.20, ex0210.99 och 1620.50 i EU:s tulltaxa. Mer information om tulltaxan hittar du till höger.

Tullfria produkter


Oavsett vilket land produkterna kommer från är det ingen tull på följande produkter:
  • slaktbiprodukter för framställning av farmaceutiska produkter, färskt eller fryst
  • tunga, lever och andra slaktbiprodukter men inte njurtapp och mellangärde, fryst

Länder som du kan importera tullfritt från


EU tar inte ut någon tull på importen från följande länder och grupper av länder:
  • de minst utvecklade u-länderna
  • vissa före detta kolonier i Afrika, Karibien och Stilla havet
  • Libanon, Egypten och Jordanien
Vilka länder som ingår i de olika grupperna hittar du via länkarna till höger.

Förmåner som gäller import från nästan alla länder


Du kan också importera en del produkter tullfritt från alla länder, eller i vissa fall från specifikt anvisade länder, som är med i WTO. Den tullfriheten gäller bara vissa begränsade kvantiteter, och det är hela EU som delar på samma kvantitet. Det finns WTO-kvoter för följande produkter:
  • nötkött av god kvalitet
  • fryst nötkött
  • njurtapp och mellangärde
  • buffelkött
  • framkvartsparter
I bilaga 7 i tulltaxan, som du hittar via länkarna till höger, kan du se vilka produkter som har WTO-kvoter.

Länder som det finns tullförmåner för

EU har handelsavtal av olika slag med en rad länder. Här hittar du de avtal som innehåller förmåner för nötkött av något slag. Länderna står i bokstavsordning.
Albanien
Stabiliserings- och associeringsavtal länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Se avdelning IV, kapitel II

Bosnien-Hercegovina
Interimsavtallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Se avdelning II, kapitel II samt bilaga II

Chile
Associeringsavtallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster              
Se underavsnitt 2.3 samt bilaga I

Egypten
Senaste uppdateringen av tullförmånerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Se protokoll 1

GSP
Förordning om tillämpning av Allmänna preferenssystemetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Se avsnitt I samt bilaga I och bilaga II

GSP+
Förordning om tillämpning av Allmänna preferenssystemetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Se avsnitt II samt bilaga I och bilaga II

Israel
Senaste uppdateringen av tullförmånerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Se protokoll nr 1

Jordanien
Senaste uppdateringen av tullförmånerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster                   
Se protokoll 1

Kosovo
Särskilda handelsåtgärder för tullkvoterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ändring av avtal om särskilda handelsåtgärder för länder och territorier som är knutna till EU:s stabiliserings- och associeringsprocesslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kroatien
Stabiliserings- och associeringsavtallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Se avdelning IV, kapitel 2 samt bilaga III

Libanon
Associeringsavtallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Se protokoll nr 1

Makedonien
Stabiliserings- och associeringsavtallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Se avdelning IV, kapitel II samt bilaga III

Mexiko
Avtal i samband med utvidgning till EU25länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Moldavien
Uppdatering av tullförmånerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Se artikel 1 samt bilaga I

Förlängning av tullförmåner samt modifierade tullkvoterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Se bilaga

Montenegro
Stabiliserings- och associeringsavtallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Se avdelning IV, kapitel II samt bilaga II

Norge
Avtal för handel med jordbruksprodukterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Se bilaga V

Schweiz och Liechtenstein
Ändring av avtal för handel med jordbruksprodukterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Se bilaga 2

Tilläggsavtal för Liechtenstein om handel med jordbruksprodukterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Serbien
Interimsavtallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Se avdelning II, kapitel II samt bilaga II

Sydafrika
Handelsavtallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Se avdelning II, avsnitt C samt bilaga IV

Sydkorea
Frihandelsavtallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Se kapitel två, avsnitt B samt bilaga 2-A

Turkiet
Associeringsavtallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Se protokoll nr 1

Från alla andra länder gäller ordinarie tull


Om det land du vill importera från inte passar in under någon av rubrikerna ovan så måste du betala hela tullen på produkten. Tullen är olika hög på olika produkter. Här ger vi exempel på hur hög tullen är för några produkter som Sverige brukar importera. Om du vill ha mer detaljer hittar du dem lättast via Tullverkets så kallade Taric, till höger på den här sidan.
Ordinarie tull på nötkött

Produkt

Tull

Nötkött, benfritt, färskt/kylt 12,8 % + 3 034 euro/ton
Slaktkroppar, färskt/kylt/fryst 12,8 % + 1 768 euro/ton
Framkvartsparter, med ben, färskt/kylt/fryst 12,8 % + 1 414 euro/ton
Bakkvartsparter, färskt/kylt 12,8 % + 2 122 euro/ton
Benfritt nötkött i saltlake/torkat/rökt 15,4 % + 3 034 euro/ton
Mer information
Licenser och vägledningar
Importlicenser
Grupper av länder

GSP-länderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

WTO:s medlemsländerlänk till annan webbplats

FN:s lista över de minst utvecklade länderna (MUL)länk till annan webbplats

EU:s beslut om länder i GSP+länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Före detta europeiska kolonierlänk till annan webbplats

Myndigheter

Kontakt

Sidan senast uppdaterad:   2013-07-04