Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

EU:s tullar på nötkött

På den här sidan kan du läsa om vilka handelsförmåner EU ger andra länder. Om du importerar produkter från ett land som inte är EU-medlem kan du behöva betala tull. Hur hög tullen är beror på vilken produkt det handlar om och vilket land den har sitt ursprung i.

Tullen är inte allt


För en del produkter behöver du rätta dig efter bestämmelser som är till för att förhindra att djursjukdomar och skadegörare kommer in i Sverige. Du kan läsa mer om det till höger.
Om du vill importera livsmedel för att sälja dem vidare behöver du kontakta Livsmedelsverket.

De här tullarna gäller för nötkött


Den här sidan handlar om nötkött. Hit hör bland annat färskt, fryst och torkat kött, slaktbiprodukter samt köttberedningar.

Du hittar nötkött under kapitel 0201, 0202, ex0206, 0210.20, ex0210.99 och 1620.50 i EU:s tulltaxa. Mer information om tulltaxan hittar du till höger.

Tullfria produkter


Oavsett vilket land produkterna kommer från är det ingen tull på följande produkter:
  • slaktbiprodukter för framställning av farmaceutiska produkter, färskt eller fryst
  • tunga, lever och andra slaktbiprodukter men inte njurtapp och mellangärde, fryst

Länder som du kan importera tullfritt från

Förmåner som gäller import från nästan alla länder

Länder som det finns tullförmåner för

EU har handelsavtal av olika slag med en rad länder. Här hittar du de avtal som innehåller förmåner för nötkött av något slag. Länderna står i bokstavsordning.

Från alla andra länder gäller ordinarie tull


Om det land du vill importera från inte passar in under någon av rubrikerna ovan så måste du betala hela tullen på produkten. Tullen är olika hög på olika produkter. Här ger vi exempel på hur hög tullen är för några produkter som Sverige brukar importera. Om du vill ha mer detaljer hittar du dem lättast via Tullverkets så kallade Taric, till höger på den här sidan.
Ordinarie tull på nötkött

Produkt

Tull

Nötkött, benfritt, färskt/kylt 12,8 % + 3 034 euro/ton
Slaktkroppar, färskt/kylt/fryst 12,8 % + 1 768 euro/ton
Framkvartsparter, med ben, färskt/kylt/fryst 12,8 % + 1 414 euro/ton
Bakkvartsparter, färskt/kylt 12,8 % + 2 122 euro/ton
Benfritt nötkött i saltlake/torkat/rökt 15,4 % + 3 034 euro/ton
Mer information
Licenser och vägledningar
Importlicenser

Grupper av länder

Myndigheter

Kontakt