Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Handel med Norge

Höga tullar hämmar exporten till Norge

Handelsavtal öppnar en del dörrar

Bearbetade jordbruksvaror

EU:s förmånskvoter för import av bearbetade jordbruksprodukter från Norge

Varukod

Beskrivning

Kvot

 
1517.10.90 Margarin (ej flytande) 2 470 ton  
1806.20 – 1806.90 Choklad 5 500 ton¹  
ex2207.10.00 Odenaturerad etylalkohol, <80%vol 164 000 hl  
ex2207.20.00 Denaturerad etylalkohol 14 340 hl  
2403.10 Röktobak 370 ton  
¹Tullsats inom kvot är 35,15 euro/100 kg.

För handeln åt andra hållet, det vill säga EU:s export till Norge, finns egentligen tullfria kvoter för benfett, benolja, klövolja samt linfröolja. Dessa produkter är dock numera tullfria in till Norge även utom kvot, så kvoterna tillämpas inte i praktiken.

Primära jordbruksprodukter


EU och Norge ger varandra lägre tullar för vissa primära jordbruksprodukter, men de här tullförmånerna är inte särskilt omfattande. I januari 2010 kom parterna överens om ytterligare tullsänkningar, vilka trädde i kraft vid årsskiftet 2011/2012. Du hittar mer information om den här överenskommelsen till höger. 
 
För produkter som parterna inte tycker är särskilt känsliga innebär avtalen tullfrihet eller sänkta tullar. För produkter där man är mer orolig för importkonkurrens gäller i stället tullförmånen bara för en viss kvantitet.
 
För svenska företag som vill exportera till Norge innebär avtalen lägre tullar inom kvot på exempelvis ost, hönsägg, sallad, jordgubbar, svingelfrö, hö, korv, köttbullar och äppelsaft. Det finns även en del förmåner för frukt och grönsaker, men det rör i första hand sådana som odlas i södra Europa.
 
För import från Norge innebär avtalen lägre tullar på exempelvis fruktträd och bärbuskar. De innehåller också tullfria kvoter för bland annat fårkött, ost, jordgubbar och huvudsallat. 

Handelsavtalens historia


Handelsavtalen mellan EU och Norge har en lång historia och har under flera decennier utvecklats till den form de har i dag.
 
I första hand styrs handeln mellan EU och Norge av EES-avtalet. Det avtalet innebär frihandel för industrivaror. Fisk- och jordbruksprodukter ligger emellertid delvis utanför det generella EES-avtalet och regleras i stället av separata bilaterala avtal.
 
På jordbruksområdet finns huvudsakligen två olika sådana avtal. Det ena reglerar handeln med framför allt primära, det vill säga icke-bearbetade, jordbruksvaror och det andra reglerar handeln med mer bearbetade jordbruksvaror. Gränsdragningen mellan vilka produkter som ingår i respektive avtal är inte alltid glasklar, men baseras på vad länderna lyckats komma överens om i handelsförhandlingar. Utöver dessa båda avtal finns också några mindre avtal som gäller ett begränsat antal produkter.

För många jordbruksvaror ges dock inga bilaterala handelsförmåner alls.

Handelsavtalen mellan EU och Norge är inte huggna i sten, utan de omförhandlas då och då. Ur ett svenskt perspektiv har det dock gått för lång tid mellan varje ny omförhandling. Den senaste överenskommelsen för handel med bearbetade jordbruksprodukter trädde i kraft i november 2004. Den senaste överenskommelsen för handel med primära jordbruksvaror trädde i kraft i januari 2012.

Kontakt


Ring kundtjänst: 0771-223 223

Sidan senast uppdaterad:   2013-09-04