Utskrift från Jordbruksverket
27 mars 2015
Du är här:

Kontroll av kvalitet och märkning

När görs kontrollerna och av vem?

Vad händer om produkterna inte uppfyller kraven?

Avgifter och anmälan

Senast uppdaterad: 2014-06-23