Utskrift från Jordbruksverket
1 maj 2016
Du är här:

Kontroll av kvalitet och märkning

När görs kontrollerna och av vem?

Vad händer om produkterna inte uppfyller kraven?

Avgifter och anmälan

Senast uppdaterad: 2015-12-15