Utskrift från Jordbruksverket
3 maj 2016
Du är här:

Normer för handeln med frukt och grönsaker

Vilken norm ska jag använda?

Frukter och grönsaker med produktspecifika normer

Frukter

Grönsaker

Den allmänna handelsnormen gäller för övriga produkter

Ett alternativ till den allmänna handelsnormen

Ibland behöver du inte följa normerna

Tolkning av normerna

Normerna på andra språk

Senast uppdaterad: 2015-11-03