Utskrift från Jordbruksverket
27 november 2015

Normer för handeln med frukt och grönsaker

Vilken norm ska jag använda?

Frukter och grönsaker med produktspecifika normer

Frukter

Grönsaker

Den allmänna handelsnormen gäller för övriga produkter

Ett alternativ till den allmänna handelsnormen

Ibland behöver du inte följa normerna

Tolkning av normerna

Normerna på andra språk

Senast uppdaterad: 2015-11-03