Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

En livsmedelsstrategi för hela Sverige

Hösten 2007 beslutade regeringen om en livsmedelsstrategi för hela Sverige. Livsmedelsstrategin är en treårig satsning som ska stärka livsmedelsbranschens konkurrenskraft, underlätta företagande, skapa nya arbetstillfällen och bidra till tillväxt i hela livsmedelskedjan. Satsningen är inriktad på innovation och kompetensökning i livsmedelssektorn samt på mat med mervärden som ekologiskt, närproducerat eller småskaligt producerat.

Sverige – det nya matlandet


Sommaren 2008 kom regeringens vision om att Sverige ska bli Europas nya matland. Visionen bygger på att matlandet Sverige har en stor potential i form av svenskt matarv, värdefulla natur- och kulturmiljöer, unika råvaror och internationellt framgångsrika kockar.

Maten och måltiden har stora möjligheter att skapa tillväxt och ökad sysselsättning inom områden som förädling, export, turism och upplevelser. Det kan även ge positiva effekter för Sveriges råvaruproduktion.

För att uppnå regeringens vision krävs engagemang, professionalism och samarbete, från företag, organisationer, myndigheter och politiker. Här kan du läsa mer om Sverige – det nya matlandet.

Du kan söka stöd för insatser inom livsmedelssektorn som är av stor allmän nytta. Flera personer, företag eller organisationer ska kunna ta del av resultatet. Projektet ska vara tidsbestämt och arbetet ska ske utanför den ordinarie verksamheten. Stödet är inte avsett för satsningar i enskilda företag eller till drift av den befintliga verksamheten.

Vad kan Jordbruksverket bidra med?

Vad kan Jordbruksverket hjälpa dig med?

Jordbruksverket arbetar bland annat med

Jordbruksverket ger dig kunskapsunderlag

Samarbete mellan myndigheter

Kontakt

Sidan senast uppdaterad:   2014-04-02