Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

EU:s handelsnormer för olivolja

Olivolja som säljs i detaljhandeln ska vara märkt på rätt sätt och får inte säljas i för stora förpackningar.
 

Så här ska olivoljan förpackas


Det här gäller när olivoljan säljs till slutkonsumenter:
 • Förpackningen får rymma högst fem liter
 • Förpackningen får inte vara återförslutningsbar.
Det sistnämnda betyder att det måste märkas om förpackningen har öppnats.

Så här ska olivolja märkas


Olivolja som säljs i detaljhandeln ska märkas med en av de fyra beteckningarna nedan:
 • Extra jungfruolja
 • Jungfruolja
 • Olivolja – sammansatt av raffinerad olja och jungfruolja
 • Olivolja av pressrester
Dessutom ska det stå på förpackningen vad den aktuella beteckningen innebär. Någon av följande texter ska användas.

Extra jungfruolja:


Olivolja av hög kvalitet som utvunnits direkt ur oliver och uteslutande genom mekaniska processer.

Jungfruolja:


Olivolja som utvunnits direkt ur oliver och uteslutande genom mekaniska processer.

Olivolja – sammansatt av raffinerad olivolja och jungfruolja:


Olja enbart innehållande raffinerad olivolja och olja direkt utvunnen ur oliver.

Olivolja av pressrester:


Olja enbart innehållande oljor framställda genom behandling av den produkt som erhålls efter extrahering av olivolja, samt oljor direkt utvunna ur oliver.
eller
Olja som uteslutande innehåller oljor framställda genom behandling av pressrester av oliver samt oljor direkt utvunna ur oliver.

Jungfruolja ska märkas med ursprung


Extra jungfruolja och jungfruolja ska märkas med produktens ursprung. För annan olivolja ska däremot produkternas ursprung inte anges.

Ursprungsmärkningen ska ange antingen vilket land produkten kommer ifrån, eller att den kommer från EU.

Om produkten har en skyddad geografisk beteckning så är det den som ska användas.

Särskilda regler gäller för blandningar av olika olivoljor, och i de fall då oliverna skördats i ett land och pressats till olivolja i ett annat.

Frivilliga uppgifter


En del uppgifter och begrepp får bara användas om man uppfyller vissa regler. Det gäller följande fall:
 • Uppgiften "första kallpressningen"
 • Uppgiften "kallextraherad"
 • Uppgifter om smak eller doft
 • Uppgifter om syrahalt.
Du kan hitta de här reglerna i EU-förordningen till höger.
 

Uppgifterna ska kunna styrkas


Säljaren ska kunna styrka de benämningar som används på olivoljan. Det ska göras med stöd av:
 • Vetenskapliga fakta
 • Analysresultat från representativa stickprov
 • Information från administration eller räkenskaper.

Om du har frågor om handelsnormerna, kontakta Livsmedelsverket.