Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 2.4.4 Tid: 20170508-1650

Marknaden för mjölk och mjölkprodukter

Mjölkproduktion är en viktig näringsgren inom svenskt jordbruk

Produktion av mjölk och mjölkpulver i Sverige, 1 000 ton

År

Produktion

Import

Export

Förbrukning

Svensk andel av förbrukningen

Förbrukning kg/person

2006

3 319

996,3

982,4

3 333

99,6%

367,1

2007

3 111

1 023

912,7

3 222

96,6%

352,2

2008

3 188

1 141

924,3

3 404

93,6%

369,3

2009

3 172

1 356

982,2

3 545

89,5%

381,3

2010

2 984

1 542

674,0

3 852

77,5%

410,7

2011

2 932

1 416

594,5

3 753

78,1%

397,2

2012

2 969

1 567

688,7

3 847

77,2%

404,2

2013

2 900

1 657

849,6

3 707

78,2%

386,1

2014

2015

Svensk mejeriproduktion förändras

Sverige handlar mer med mejeriprodukter än tidigare

Mejerimarknaden inom EU

EU är en stor exportör av mejeriprodukter på världsmarknaden

EU och Nya Zeeland är störst på världsmarknaden

Vill du veta mer?