Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Handel med griskött

Något ökad produktion 2014, men förbrukningen minskade

Handelsbalans för griskött i Sverige, vara med ben, 1 000 ton

År

Produktion

Import

Export

Förbrukning

Svensk andel av förbrukningen

Förbrukning kg/person

2004 275,1 83,4 35,8 322,7 85,2% 35,7
2005 264,4 90,4 32,7 322,2 82,1% 35,5
2006 264,9 103,5 38,0 330,3 80,2% 36,1
2007 270,7 113,7 50,2 334,2 81,0% 36,2
2008 260,7 110,6 36,2 335,1 77,8% 36,0
2009 263,5 121,1 37,8 346,8 76,0% 37,0
2010 256,1 125,5 29,6 352,0 72,7% 37,3
2011 233,0 134,8 26,1 341,7 68,2% 35,9
2012 234,6 142,5 25,9 351,2 66,8% 36,6
2013 236,5 132,7 29,0 340,2 69,5% 35,1

Importen av griskött minskar nu för första gången på länge

EU:s marknad för griskött

EU är världens största exportör av griskött

Vill du veta mer?