Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Version: 3.0.8
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.8 Tid: 20180305-0849

Marknaden för griskött

Produktionen av svenskt griskött minskade 2016 trots god efterfrågan

 

Svensk marknadsbalans för griskött i Sverige, vara med ben, 1 000 ton

År

Produktion

Import

Export

Förbrukning

Svensk andel av förbruk-ningen i procent

Förbrukning kg/person

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Förbrukningen av griskött sjunker

Importen av griskött fortsatte att minska under 2016

EU:s marknad för griskött

EU är världens största exportör av griskött

Vill du veta mer?

Fråga oss via webben