Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Handel med griskött

Något ökad produktion 2014, men förbrukningen minskade

Handelsbalans för griskött i Sverige, vara med ben, 1 000 ton

År

Produktion

Import

Export

Förbrukning

Svensk andel av förbrukningen

Förbrukning kg/person

2005 275,1 83,4 35,8 322,7 85,2% 35,7
2006 264,4 90,4 32,7 322,2 82,1% 35,5
2007 264,9 103,5 38,0 330,3 80,2% 36,1
2008 270,7 113,7 50,2 334,2 81,0% 36,2
2009 260,7 110,6 36,2 335,1 77,8% 36,0
2010 263,5 121,1 37,8 346,8 76,0% 37,0
2011 256,1 125,5 29,6 352,0 72,7% 37,3
2012 233,0 134,8 26,1 341,7 68,2% 35,9
2013 234,6 142,5 25,9 351,2 66,8% 36,6
2014 236,5 132,7 29,0 340,2 69,5% 35,1

Importen av griskött minskar nu för första gången på länge

EU:s marknad för griskött

EU är världens största exportör av griskött

Vill du veta mer?