Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Version: 3.0.7
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.7 Tid: 20180212-1352

Marknaden för nötkött

Produktionen av svenskt nötkött minskade 2016 trots god efterfrågan

Svensk marknadsbalans för nötkött i Sverige, vara med ben, 1 000 ton

År

Produktion

Import

Export

Förbrukning

Svensk andel av förbruk-ningen i procent

Förbrukning kg/person

2007

133,5

231,0

57,8

2008

128,8

56,4

2009

139,8

229,9

60,8

2010

137,8

237,9

57,9

2011

137,9

244,8

56,3

2012

243,4

51,5

2013

126,1

247,9

50,9

2014

2015

2016

Förbrukningen av nötkött relativt stabil

Importen ökade till ny rekordnivå förra året

EU:s marknad för nötkött

EU är nettoexportör av nötkött

Australien störst exportör på världsmarknaden

Vill du veta mer?