Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Enklare tillsammans
Version: 3.0.10
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.10 Tid: 20180413-1147

Marknaden för nötkött

Produktionen av svenskt nötkött ökade 2017

Svensk marknadsbalans för nötkött i Sverige, vara med ben, 1 000 ton

År

Produktion

Import

Export

Förbrukning

Svensk andel av förbruk-ningen i procent

Förbrukning kg/person

2008

128,8

56,4

2009

139,8

229,9

60,8

2010

137,8

237,9

57,9

2011

137,9

244,8

56,3

2012

243,4

51,5

2013

126,1

247,9

50,9

2014

2015

2016

2017

Förbrukningen av nötkött minskade 2017

Importen sjönk efter en lång tid av ökningar

EU:s marknad för nötkött

EU är nettoexportör av nötkött

Australien störst exportör på världsmarknaden

Vill du veta mer?


Tack för hjälpen!

Fråga oss via webben