Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Foder som innehåller animaliska råvaror

I god tid innan du tar in ett nytt foder i landet ska du anmäla verksamheten och fodret till Jordbruksverket på de blanketter som du hittar till höger.

Införsel från EU


Vid införsel från länder inom EU ska ett standardiserat handelsdokument följa med sändningen till mottagaren. Detta gäller även vid införsel för eget bruk. Mer information om handelsdokumentet finns till höger.

Importera foder från ett land utanför EU


Om du vill importera ett foder från ett land utanför EU måste det komma från en anläggning samt ett land som är upptaget på en särskild förteckning. På EU:s webbplats finns mer information och förteckningar över anläggningar och länder utanför EU. Du hittar länken till förteckningarna till höger.

Hälsointyg


Om du för in produkter från länder utanför EU ska ett hälsointyg följa med produkten. Till höger finns underlag som gäller för olika typer av produkter. Intyget ska vara utfärdat av en officiell veterinär.

Godkänd gränskontrollstation


Det är bara tillåtet att föra in produkter direkt från länder utanför EU via en gränskontrollstation som är godkänd för införsel av animaliska produkter. Det gäller även när du för in varor till egna djur. Mer information om gränskontrollstation finns till höger.

Om fodret innehåller vissa djurprodukter från nötkreatur, får och getter ska du ha ett så kallat TSE-intyg för detta. Kontakta Jordbruksverket för ytterligare information.

Det kan finnas begränsningar


Observera att det finns restriktioner i form av skyddsbeslut som styr från vilka länder utanför EU som du får föra in animaliskt foder. Restriktionerna kan bero på smittsamma sjukdomar som till exempel fågelinfluensa.

Kontakt


Ring kundtjänst: 0771-223 223

Sidan senast uppdaterad:   2014-03-31