Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

F

oder och utfodring med animaliska biprodukter

Foder


Anläggningar som hanterar foder i form av animaliska biprodukter eller som tillverkar foder där sådant material ingår som råvara ska godkännas, eller i vissa fall endast registreras, av Jordbruksverket. Anläggningar som ska godkännas är
  • anläggningar som tillverkar sällskapsdjursfoder
  • anläggningar där animaliska biprodukter hanteras i ett mellanled eller lagras
  • bearbetningsanläggningar som tillverkar till exempel fiskmjöl eller kött- och benmjöl.  
Anläggningar i form av uppsamlingscentraler som tillverkar foder till bland annat pälsdjur och djurparksdjur behöver inte godkännas men ska registreras av Jordbruksverket.
 
Mer information om foder hittar du på våra fodersidor till vänster.

Utfodring med animaliska biprodukter


Animaliska biprodukter som ska användas som foder ska normalt skickas vidare för någon form av behandling eller bearbetning vid en godkänd eller registrerad anläggning. Du kan dock få tillstånd från Jordbruksverket, eller i vissa fall länsstyrelsen, att använda vissa färska eller råa produkter, som till exempel slaktbiprodukter, för utfodring av djur.

Slakterier, uppsamlingscentraler och andra anläggningar får bara lämna ut animaliska biprodukter till dig om du kan visa att du har tillstånd.

Utfodring av pälsdjur och hundar


För att du ska få utfodra pälsdjur eller egna hundar med animaliska biprodukter från slakterier och andra leverantörer måste du ha tillstånd från Jordbruksverket. I beslutet från Jordbruksverket framgår vilka slags animaliska biprodukter du får använda.

Det kostar 500 kronor att få tillstånd. Tillståndet gäller i tre år. Ansökningsblanketten hittar du till höger.

Du behöver inget tillstånd för att använda slaktbiprodukter från egen husbehovsslakt eller från jakt för utfodring av hushållets egna sällskapsdjur.

Utfodring av cirkus- och djurparksdjur, andra kräldjur och rovfåglar samt fluglarver

Utfodring av vilda djur med animaliska biprodukter från produktionsdjur och från vilda djur som slaktats på slakteri eller vilthanteringsanläggning


Du får utfodra vilda djur med animaliska biprodukter av kategori 3, och animaliska biprodukter från så kallad foderslakt som kommer från registrerade uppsamlingscentraler, under förutsättning att du
  • har fått tillstånd av länsstyrelsen
  • följer de krav som länsstyrelsen ställer på utfodringen.
Vad som är animaliska biprodukter av kategori 3 framgår av förordning (EG) nr 1069/2009 som du hittar till höger.

Om du vill använda andra typer av animaliska biprodukter för utfodring av vilda djur krävs tillstånd från Jordbruksverket.

Utfodring av vilda djur med hela eller delar från vilda djur


Du får utfodra vilda rovdjur med hela kroppar och delar av vilda djur under förutsättning
  • att det rör sig om hela kroppar eller delar från vilda djur från till exempel jakt eller påkört vilt och att utfodringen görs inom den kommun där materialet har uppkommit eller påträffats eller i den närmast angränsande kommunen
  • att det döda djuret inte misstänks vara infekterat med sjukdomar som kan överföras till människor eller djur.
Det krävs inget särskilt tillstånd från länsstyrelsen. Observera dock att om det är slaktbiprodukter från slakteri eller vilthanteringsanläggning så krävs tillstånd från länsstyrelsen.

Förbud mot utfodring med animaliskt matavfall


Detta avsnitt gäller alla typer av animaliskt matavfall, inklusive använd matolja, som kommer från restauranger, storkök och andra typer av kök som centralkök och hushållskök.

Matavfall kan i vissa fall innebära en smittorisk för djur. Du får därför inte utfodra andra produktionsdjur än pälsdjur med matavfall. Produktionsdjur är i detta fall djur som hålls, göds eller föds upp av människor och används för framställning av livsmedel, ull, fjädrar, skinn eller andra produkter. Till livsmedel räknas bland annat kött, mjölk och ägg.

Det är också förbjudet att utfodra grisar och fåglar som kan uppfattas som sällskapsdjur med matavfall.

Pälsdjur får du utfodra med matavfall efter särskilt tillstånd från Jordbruksverket.

Vilda djur får generellt sett inte utfodras med matavfall eftersom en eventuell smittspridning snabbt kan få stora konsekvenser.

Reglerna för hur matavfall får användas som foder finns i de förordningar som du hittar till höger på denna sida. Förbudet mot utfodring av grisar och fåglar som kan ses som sällskapsdjur finns i våra föreskrifter.

Observera att foderlagstiftningen måste följas, vilket bland annat ställer krav på att den som lämnar ut matavfallet i de flesta fall måste vara registrerad i Jordbruksverkets foderföretagarregister.

Mer information
Blanketter
Bestämmelser

Kontakt

Sidan senast uppdaterad:   2014-02-19