Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

F

oder och utfodring med animaliska biprodukter

Foder


Anläggningar som hanterar foder i form av animaliska biprodukter eller som tillverkar foder där sådant material ingår som råvara ska godkännas, eller i vissa fall endast registreras, av Jordbruksverket. Anläggningar som ska godkännas är
  • anläggningar som tillverkar sällskapsdjursfoder
  • anläggningar där animaliska biprodukter hanteras i ett mellanled eller lagras
  • bearbetningsanläggningar som tillverkar till exempel fiskmjöl eller kött- och benmjöl.  
Anläggningar i form av uppsamlingscentraler som tillverkar foder till bland annat pälsdjur och djurparksdjur behöver inte godkännas men ska registreras av Jordbruksverket.
 
Mer information om foder hittar du på våra fodersidor till vänster.

Utfodring med animaliska biprodukter


Animaliska biprodukter som ska användas som foder ska normalt skickas vidare för någon form av behandling eller bearbetning vid en godkänd eller registrerad anläggning. Du kan dock få tillstånd från Jordbruksverket, eller i vissa fall länsstyrelsen, att använda vissa färska eller råa produkter, som till exempel slaktbiprodukter, för utfodring av djur.

Slakterier, uppsamlingscentraler och andra anläggningar får bara lämna ut animaliska biprodukter till dig om du kan visa att du har tillstånd.

Utfodring av pälsdjur och hundar


För att du ska få utfodra pälsdjur eller egna hundar med animaliska biprodukter från slakterier och andra leverantörer måste du ha tillstånd från Jordbruksverket. I beslutet från Jordbruksverket framgår vilka slags animaliska biprodukter du får använda.

Det kostar 500 kronor att få tillstånd. Tillståndet gäller i tre år. Ansökningsblanketten hittar du till höger.

Du behöver inget tillstånd för att använda slaktbiprodukter från egen husbehovsslakt eller från jakt för utfodring av hushållets egna sällskapsdjur.

Utfodring av cirkus- och djurparksdjur, andra kräldjur och rovfåglar samt fluglarver

Utfodring av vilda djur med animaliska biprodukter från produktionsdjur och från vilda djur som slaktats på slakteri eller vilthanteringsanläggning

Utfodring av vilda djur med hela eller delar från vilda djur

Återförsäljare av obearbetat/färskt sällskapsdjursfoder

Uppgifter

Förbud mot utfodring med animaliskt matavfall

Mer information
Blanketter
Bestämmelser

Kontakt

Sidan senast uppdaterad:   2014-12-17