Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 2.4.3 Tid: 20170329-1002

Djurskydd

 

Saknr.

 

 

Namn

 

 

Författni.-samling

 

 

Utgivning-nummer

 

 

Ändring

 

 

L1

 

 

Djurskyddslag (DL)

 

 

SFS

 

1988:534länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

 

 

 

 

 

 

Tillkännagivande om de EU-bestämmelser som kompletteras av djurskyddslagen


 

SFS

 

2013:419länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

 

 

 

L2

 

 

Djurskyddsförordning (DF)

 

 

SFS

 

1988:539länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

 

 

 

L3

 

 

Lantbruksstyrelsens kungörelse om djurhållning m.m. Delvis ersatt av saknr L150 fr.o.m. 1/1-13. Upphör helt 1/1-17.

 

 

LSFS

 

1982:21PDFSe LSFS 1983:13, LSFS 1983:27, SJVFS 1995:200PDF

 

L4

 

 

Utbyte av myndighetsnamn i vissa föreskrifter och allmänna råd på djurskyddsområdet

 

 

SJVFS

 

2009:69PDF

 

 

 

 

L5

 

 

Föreskrifter och allmänna råd om transport av levande djur

 

 

SJVFS

 

2010:2PDF2010:84PDF

 

EU-förordning

 

 

Rådets förordning om skydd av djur under transport

 

 

 

 

1/2005länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

 

 

 

L9

 

 

Djurskyddsmyndighetens allmänna råd om helikopterdrivning av renar

 

 

DFS

 

2004:24PDF

 

 

 

 

L10

 

 

Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om hållande av strutsfåglar

 

 

DFS

 

2004:11PDF

 

 

 

 

L15

 

 

Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om odling av fisk

 

 

DFS

 

2006:8PDF

 

 

 

 

L15:1

 

 

Ändring av DFS 2006:8, not 1 och 2 kap 5 §.

 

 

DFS

 

2007:8PDF

 

 

 

 

L17

 

 

Träning och tävling med djur

 

 

SJVFS

 

2010:45PDF

 

 

 

 

L22

 

 

Föreskrifter och allmänna råd om slakt och annan avlivning av djur.

 

 

SJVFS

 

2012:27PDF

 

 

 

 

EU-förordning

 

 

Rådets förordning om skydd av djur vid tidpunkten för avlivning

 

 

 

 

1099/2009länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

 

 

 

L35

 

 

Föreskrifter och allmänna råd om förprövning

 

 

SJVFS

 

2012:12PDF 

 

L37

 

 

Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om godkännande av ny teknik

 

 

DFS

 

2007:1PDF

 

 

 

 

L41

 

 

Föreskrifter och allmänna råd om skyldigheter för djurhållare och personal inom djurens hälso- och sjukvård 

 

SJVFS

 

2013:41PDF

 

 

 

 

L44

 

 

Föreskrifter och allmänna råd om offentlig djurskyddskontroll

 

 

SJVFS

 

2008:67PDF

 

 

 

 

L50

 

 

Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om uppfödning, förvaring, tillhandahållande och användning m.m. av försöksdjur. Delvis ersatt av saknr L150 fr.o.m. 1/1-13. Upphör helt 1/1-17.

 

 

DFS

 

2004:15PDF2010:28PDF

 

L80

 

 

Villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby

 

 

SJVFS

 

2014:17PDF

 

 

 

 

L90

 

 

Lag om tillsyn över hundar och katter

 

 

SFS

 

2007:1150länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

 

 

 

L91

 

 

Förordning om tillsyn över hundar

 

 

SFS

 

2007:1240länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

 

 

 

L100

 

 

Föreskrifter och allmänna råd om djurhållning inom lantbruket m.m.

 

 

SJVFS

 

2010:15

 

 

 

 

L101

 

 

Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om hästhållning.

 

 

DFS

 

2007:6PDF

 

 

 

 

L102

 

 

Föreskrifter och allmänna råd om hållande av hund och katt

 

 

SJVFS

 

2008:5PDF

 

 

 

 

L103

 

 

Föreskrifter och allmänna råd om uppfödning och hållande av pälsdjur

 

 

SJVFS

 

2012:14PDF

 

 

 

 

L105

 

 

Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om djur i undervisning

 

 

DFS

 

2006:6PDF

 

 

 

 

L108

 

 

Djurhållning i djurparker m.m.

 

 

SJVFS

 

2009:92PDF

 

 

 

 

L110

 

 

Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om hållande av dovhjort och kronhjort i vilthägn

 

 

DFS

 

2004:23PDF

 

 

 

 

L115

 

 

Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om avelsarbete.

 

 

DFS

 

2004:22PDF

 

 

 

 

L116

 

 

Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om cirkusdjur

 

 

DFS

 

2007:3PDF

 

 

 

 

L117

 

 

Avgifter i vissa ärenden enligt 67 § djurskyddsförordningen.

 

 

SJVFS

 

2008:19PDF

 

 

 

 

L118

 

 

Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om användning av djur vid film, video- eller televisionsinspelning och föreställning eller annan förevisning som anordnas för allmänheten

 

 

DFS

 

2004:21PDF2007:4PDF

 

L120

 

 

Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om kravet på tillstånd enligt 16 § djurskyddslagen (1988:534) för hållande m.m. av häst, hund, katt och övriga sällskapsdjur

 

 

DFS

 

2004:5PDF2006:1PDF

 

L150

 

 

Föreskrifter och allmänna råd om försöksdjur.

 

 

SJVFS

 

2012:26PDF