Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Naturvård, miljöskydd, humanhälsovård

Saknr.

Namn

Författnings-samling

Utgivnings-nummer

G10 Miljöbalken SFS 1998:808länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
G11 Lag om införande av miljöbalken SFS 1998:811länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
G14 Miljötillsynsförordning SFS 2011:13länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
G15 Avfallsförordning SFS 2011:927länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
G70 Smittskyddslag SFS 2004:168länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
G71 Smittskyddsförordning SFS 2004:255länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
G82 Förordning om ersättning från staten i vissa fall vid ingripanden för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom SFS 1956:296länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
G90 Strålskyddslag SFS 1988:220länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
G91 Strålskyddsförordning SFS 1988:293länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster