Utskrift från Jordbruksverket
28 november 2015
Du är här:

Tjänsteutövningsbestämmelser

Författningar om strålskydd finns på Strålsäkerhetsmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats.

Saknr.

Namn

Författn.-samling

Utgivnings-nummer

D2 Statens strålskyddsinstituts föreskrifter och allmänna råd om strålskärmning av lokaler för diagnostik eller terapi med joniserande strålning SSMFS 2008:11länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
D3 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbete med djur samt allmänna råd om tillämpning av föreskrifterna AFS 2008:17länk till annan webbplats
D4 Föreskrifter om vissa ärendens handläggningstid och besluts giltighetstid inom djurområdet SJVFS 2010:52PDF
D6 Förordning om tiden för tillhandahållande av domar och beslut m.m. SFS 2003:234länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
D8 Operativa ingrepp samt skyldigheter för djurhållare och för personal inom djurens hälso- och sjukvård. Upphör 1 jan 2016 SJVFS 2013:41PDF
D8 Operativa ingrepp samt skyldigheter för djurhållare och för personal inom djurens hälso- och sjukvård. Träder i kraft 1 jan 2016 SJVFS 2013:41PDF
D9 Läkemedel och läkemedelsanvändning. Upphör 1 jan 2016 SJVFS 2013:42PDF
D9 Läkemedel och läkemedelsanvändning. Träder i kraft 1 jan 2016 SJVFS 2013:42PDF
D10 Lag om officiella veterinärer SFS 2009:1254länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
D11 Förordning om officiella veterinärer SFS 2009:1390länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
D12 Utfärdande av pass för sällskapsdjur SJVFS 2004:32PDF
D13 Föreskrifter om officiella veterinärer SJVFS 2015:7PDF
D20 Lantbruksstyrelsens föreskrifter om ersättande av ordet anvisningar med annat uttryck (se även J 25-27, L 9) LSFS 1986:18PDF
D42 Lantbruksstyrelsens allmänna råd om läkemedelshantering inom veterinärmedicinsk verksamhet Allm. råd 1986:4PDF
D71 Förordning om avgifter vid veterinär yrkesutövning SFS 1994:1313länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
D74 Avgifter vid veterinärt arbete som innebär myndighetsutövning inom Jordbruksverkets ansvarsområde SJVFS 2007:65PDF
D76 Avgifter vid förrättning utförd av distriktsveterinär SJVFS 2007:66PDF
Senast uppdaterad: 2015-10-05