Utskrift från Jordbruksverket
5 maj 2016
Du är här:

Tjänsteutövningsbestämmelser

Författningar om strålskydd finns på Strålsäkerhetsmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats.

Saknr.

Namn

Författn.-samling

Utgivnings-nummer

D2

Statens strålskyddsinstituts föreskrifter och allmänna råd om strålskärmning av lokaler för diagnostik eller terapi med joniserande strålning

SSMFS

2008:11länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
2008:17länk till annan webbplats
2010:52PDF

D6

Förordning om tiden för tillhandahållande av domar och beslut m.m.

SFS

2003:234länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
2013:41PDF
2013:42PDF
2009:1254länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
2009:1390länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
2004:32PDF
2015:7PDF

D20

Lantbruksstyrelsens föreskrifter om ersättande av ordet anvisningar med annat uttryck (se även J 25-27, L 9)

LSFS

1986:18PDF

D42

Lantbruksstyrelsens allmänna råd om läkemedelshantering inom veterinärmedicinsk verksamhet

Allm. råd

1986:4PDF

D71

Förordning om avgifter vid veterinär yrkesutövning

SFS

1994:1313länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

D74

Avgifter vid veterinärt arbete som innebär myndighetsutövning inom Jordbruksverkets ansvarsområde

SJVFS

2007:65PDF

D76

Avgifter vid förrättning utförd av distriktsveterinär

SJVFS

2007:66PDF
Senast uppdaterad: 2016-05-01