Utskrift från Jordbruksverket
3 maj 2016
Du är här:

Nytt virus som sprids med svidknott upptäckt i norra Europa

Ett tidigare okänt virus, kallat Schmallenbergvirus, har orsakat sjukdom hos idisslare i Holland, Tyskland och Belgien under 2011. Viruset kopplas till sjukdom hos får, getter och nötkreatur.
Under sommaren 2011 fick mjölkkor i North Rhine-Westphalia i Tyskland oförklarlig feber, diarré och nedsatt mjölkproduktion under några dagar. Därefter tillfrisknade djuren. Viruset har senare också satts i samband med missbildningar hos lamm vars moderdjur varit smittade under dräktigheten.

Det nya Schmallenbergviruset identifierades under november 2011 i prover från de sjuka djuren av forskare vid Friedrich Loeffler institutet i Tyskland.  Det arbetas nu intensivt med att ta fram metoder så att man kan provta djur och utvärdera utbredningen av sjukdomen. Eftersom viruset smittar genom blodsugande insekter, sannolikt svidknott, finns det likheter med blåtungeviruset som spreds inom EU inklusive Sverige med början 2006. Schmallenbergviruset är dock inte släkt med det virus som orsakar Blåtunga.

Det är osannolikt att viruset smittar till människor enligt European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC).

Mer information


Om Schmallenbergvirus på Jordbruksverkets webbplats
Om Schmallenbergvirus på Statens Veterinärmedicinska Anstalts webbplats länk till annan webbplats

Kontaktperson för journalister


Kristina Mieziewska, avdelningen för djurskydd och hälsa, tfn 036-15 58 63
Senast uppdaterad: 2012-03-27