Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Hovslagare

Godkända hovslagare tillhör djurhälsopersonalen och godkännandet får den som uppfyller kraven på kompetensnivå som är fastställd av Jordbruksverket. För att bli godkänd måste man ansöka om det och kunna styrka kompetensen. Till höger finns en lista på godkända hovslagare.

Även om man ännu inte har styrkt sin kompetens och fått godkännande så får man arbeta som hovslagare. Eftersom man inte är godkänd så omfattas man av behandlingsförbudet som sätter gränser för vad man får utföra. Beroende på om du är godkänd hovslagare eller hovslagare gäller därför olika regler.
 

Godkänd hovslagare


Du som är godkänd hovslagare arbetar på friska och sjuka hästar. Du får utföra operativa ingrepp och utföra behandlingar på djur som har fått lugnande, i samarbete med veterinär. 
 
Eftersom du tillhör djurhälsopersonalen
  • har du en fastställd och statligt kontrollerad minimikompetens
  • ska du utöva yrket utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet
  • följer du regler om journalföring, intygsskrivande, rapportering och anmälningsplikt
  • står du under statlig tillsyn
  • kan du anmälas till och prövas av ansvarsnämnden.
Till höger hittar du information om vilka hovslagare som är godkända.

Hovslagare som inte är godkända


Om du är en hovslagare som saknar godkännande får du arbeta men måste tänka på att du omfattas av behandlingsförbudet. Tänk också på att du omfattas av samma tystnadsplikt som godkända hovslagare ifall du arbetar tillsammans med någon i djurhälsopersonalen. 
 
Under en övergångsperiod fram till och med 2014 så kan vissa hovslagare som saknar godkännande få arbeta på hästar som har fått lugnande. I framtiden arbetar hovslagare sedan främst med att sko och verka friska hästar.
 
En hovslagare som saknar godkännande ingår inte i djurhälsopersonalen och
  • omfattas av behandlingsförbudet
  • kan omfattas av undantag från delar av behandlingsförbudet
  • kan anmälas till och prövas av domstol.

Undantag från behandlingsförbudet


Det finns undantag från behandlingsförbudet reglerade på olika ställen i lagstiftningen. Exempelvis får du utföra brådskande åtgärder som vidtas i syfte att rädda djurets liv eller att lindra dess lidande. Det skulle kunna vara en hovslagare som ännu inte är godkänd som tömmer en akut hovböld för att sedan kontakta en godkänd hovslagare eller veterinär för den fortsatta behandlingen. 
 
Fram till och med den 31 december 2014 får en hovslagare som hade arbetat i minst tre år före den 1 januari 2010 lov att behandla djur under lokal och allmän bedövning. En förutsättning är att hovslagaren har reell kompetens för vad som utförs och att behandlingen utförs under överinseende av veterinär. Med överseende av veterinär menas att veterinären ska vara närvarande och kunna agera vid behandlingen.
 

Vägledningar


För att underlätta för dig som är godkänd hovslagare och dig som är hovslagare men ännu inte är godkänd har vi tagit fram två vägledningar som du hittar till höger. Där står mer information som du behöver känna till i ditt arbete.

Kontakt

Sidan senast uppdaterad:   2013-10-09