Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Tillfälligt tillhandahållande av tjänst

Du som är medborgare i ett EES-land eller Schweiz och har legitimation som veterinär eller djursjukskötare från något av dessa länder kan arbeta tillfälligt i Sverige på din utländska legitimation. En förutsättning är att yrket är reglerat i det land där du fått din legitimation.

Skicka meddelande till Jordbruksverket


Första gången du kommer för att arbeta i Sverige ska du skicka ett meddelande till Jordbruksverket. Du ska skriva
  • dina kontaktuppgifter, dvs. namn, adress, tfn, e-post
  • hur länge du tänker arbeta
  • hur ofta du ska göra det
  • om du kommer att arbeta återkommande perioder
  • var du ska arbeta
  • vilket försäkringsskydd du har för ditt arbete, eller annat personligt eller kollektivt skydd rörande yrkesansvar.
Det här ska du också skicka med:
  • Ett intyg från den behöriga myndigheten i det land där du är yrkesverksam. Intyget ska visa att du är lagligen etablerad där och att det inte finns några disciplinära beslut som innebär att du är begränsad eller inte får arbeta, ett så kallat letter of good standing. Intyget ska vara i original och inte äldre än tre månader gammalt.
  • Kopia av bevis på yrkeskvalifikationer
  • En kopia av ditt pass.
Eftersom beviset på yrkeskvalifikationer och passet är kopior måste de vara officiellt vidimerade av en myndighet.

Skicka meddelandet tillsammans med de begärda dokumenten till Jordbruksverket, Enheten för foder och hälsa, 551 82 Jönköping

Om du senare återkommer till Sverige för att tillfälligt utöva ditt yrke ska du underrätta Jordbruksverket en gång om året. Det räcker då att du skickar e-post, vanligt brev eller ringer till enheten för foder och hälsa och meddelar detta.

Om du tänker arbeta här mer än tillfälligt eller vill etablera dig måste du söka  svensk legitimation istället.

Kontakt

Sidan senast uppdaterad:   2012-10-23