Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Behörighet för personal från hälso- och sjukvården

Godkända legitimerade tandläkare, sjuksköterskor eller sjukgymnaster ingår i djurhälsopersonalen och får behandla djur självständigt inom sina yrkesroller, oftast i samarbete med veterinär. Det innebär också att de följer regler om journalföring, intygsskrivande, anmälningsplikt med mera. De kan också prövas av Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård om något går fel vid en behandling.

Utbildning som leder till godkännande att arbeta inom djurens hälso- och sjukvård


För att få ett godkännande att arbeta inom djurens hälso- och sjukvård behöver du som är legitimerad tandläkare, sjuksköterska eller sjukgymnast läsa en tilläggsutbildning vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. För att kunna antas till utbildningen behöver du minst två års sammanlagd klinisk yrkeserfarenhet som legitimerad i humanvården, inom ditt område.  Utbildningen är en uppdragsutbildning och därmed avgiftsfinansierad. Mer information om respektive utbildning finns på SLU:s hemsida. Du hittar länken till höger.
 

Så söker du godkännande att arbeta inom djurens hälso- och sjukvård


När du har läst klart tilläggsutbildningen vid SLU och fått ditt kursbevis måste du ansöka om godkännande för arbete inom djurens hälso- och sjukvård. Det gör du hos Jordbruksverket.

Använd blanketten Ansökan om godkännande för den som är legitimerad som finns till höger. Av blanketten framgår vilka handlingar som du ska bifoga. Innan du skickar in din ansökan om godkännande måste du betala en ansökningsavgift på 1350 kronor.

Betala in avgiften på:
Jordbruksverkets bankgirokonto 5693-2486 eller
IBAN SE2012000000012810104395, Swiftadress DABASESX.
Skicka kvitto på betalningen tillsammans med din ansökan.

Du skickar ansökan till:
Jordbruksverket
Enheten för foder och hälsa
551 82 Jönköping

Kontakt

Sidan senast uppdaterad:   2013-06-11