Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Behörighet för hovslagare

Godkända hovslagare ingår i djurhälsopersonalen och arbetar med både sjuka och friska hästar. Är du godkänd hovslagare följer du regler om journalföring, intygsskrivande, anmälningsplikt med mera. Du kan också prövas av Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård om något går fel vid en behandling. Till höger finns en lista på godkända hovslagare.

Utbildning till godkänd hovslagare


För att bli godkänd hovslagare ska du ha utbildat dig till en kompetensnivå som Jordbruksverket beslutat om. Det innebär att du ska ha gått minst omfattningen i grund- och tilläggsutbildningen. Därefter kan du söka ett godkännande hos Jordbruksverket. Kriterierna för grund- och tilläggsutbildning framgår av Jordbruksverkets beslut om innehållet i godkända kursplaner som du hittar till höger.

För att uppnå tillräcklig kompetens kan du exempelvis läsa hela den treåriga utbildningen som ges av BYS eller välja att läsa grund- och tilläggsutbildningen uppdelad. Sådana utbildningar ges exempelvis av hästnäringens riksanläggningar Flyinge och Wången, Nordviks naturbruksgymnasium och Sveriges hantverksråd. Du kan också hitta information på Svenska Hovslagareföreningens webbplats.  

Så söker du godkännande som hovslagare


Jag är redan yrkesverksam hovslagare och vill bli godkänd hovslagare


Eftersom hovslagare har haft väldigt olika vägar in i yrket finns tre alternativ för de som vill visa att de har sådan tillräcklig yrkeserfarenhet och kompetens som krävs för att kunna få godkännande. Just för att det funnit så olika vägar in i yrket har många hovslagare inte samlat sin yrkeserfarenhet och kompetens exakt så som det ser ut i alternativen. Se dem därför som riktlinjer för hur du kan sätta ihop ditt underlag av yrkeserfarenhet och kompetens till din ansökan. Jordbruksverket gör sedan en helhetsbedömning för att besluta om du har styrkt jämförbar tillräcklig yrkeserfarenhet och kompetens eller om du behöver komplettera med något.

Du måste själv söka godkännande som hovslagare. Det gör du hos Jordbruksverket. Använd blanketten Ansökan för hovslagare med svenskt utbildningsbevis som finns till höger. På ansökningsblanketten framgår också vilka dokument du ska skicka med och i vilken form de ska presenteras. För att styrka yrkeserfarenhet skickar du med anställningsintyg eller, om du är egen företagare, noga ifylla arbetsintyg tillsammans med intyg om näringsverksamhet från Skatteverket.

Innan du skickar in din ansökan om legitimation måste du betala en ansökningsavgift på 1 350 kronor. Betala in avgiften på Jordbruksverkets bankgirokonto 5693-2486 eller IBAN SE9212000000012810104360, SWIFT adress: DABASESX och skicka kvitto på betalningen tillsammans med din ansökan.

Du skickar ansökan till Jordbruksverket, Enheten för foder och hälsa, 551 82 Jönköping.

Hovslagare utan godkännande


Du får arbeta som hovslagare utan att vara godkänd. Då tillhör du inte djurhälsopersonalen och omfattas av behandlingsförbudet som sätter upp gränser för vad du får göra. Du har ändå ansvar för de behandlingar du utför och djurägaren har ansvar utifrån djurskyddslagstiftningen.

En hovslagare som inte är godkänd får sko och verka friska hästar men inte behandla djur som fått lugnande, misstänks ha en epizooti eller zoonos eller utföra operativa ingrepp.

Kontakt

Sidan senast uppdaterad:   2013-07-12