Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Uppdrag för att stärka den svenska vargstammen genetiskt

Jordbruksverket har i likhet med Naturvårdsverket och länsstyrelserna i sju län uppdrag från regeringen i satsningen på att genetiskt förstärka den svenska vargstammen.

Jordbruksverket och Naturvårdsverket har regeringens uppdrag att sätta ut vargar för att stärka genetiken hos de vilda vargarna. Detta ska bland annat ske genom utsättning av vargvalpar från djurparker.

Uppdraget från regeringen hittar du till höger.

Länsstyrelsen i Gävleborgs, Dalarnas, Västmanland, Örebro, Värmland, Västra Götaland, Uppsala och Stockholms län ska peka ut lämpliga revir eller områden där vargar kan sättas ut.

Bakgrund till uppdragen


Den svenska vargstammen är inavlad och behöver förstärkas genetiskt. Jordbruksverket, Naturvårdsverket och Sveriges veterinärmedicinska anstalt har haft regeringens uppdrag att redovisa hur det går att förstärka den. Regeringen ville bland annat att myndigheterna skulle undersöka om det krävs avtal mellan länder, smittskyddskrav, vilka krav det ska ställas på hälsoundersökningar och om det finns krav på att ändra lagarna. Jordbruksverket ansvarade för frågor som rör smittskydd och djurskydd.

I december 2010 redovisade de tre myndigheterna sin rapport för regeringen. Regeringens uppdrag bygger på förslagen i rapporten.