Utskrift från Jordbruksverket
20 december 2014
Du är här:

Vad händer om du inte följer bestämmelserna om transporter?

Det är länsstyrelserna som kontrollerar djurskyddet i Sverige. Upptäcker de att du inte har följt bestämmelserna kan de kräva att du ska rätta till bristerna. Kravet kan kombineras med att du får betala vite om du inte rättar till bristerna.

Du kan också dömas till böter eller fängelse i högst två år. Om du har brutit mot djurskyddsbestämmelserna på ett allvarligt sätt eller om du har dömts för djurplågeri kan du bli förbjuden att ha hand om djur.

Är du jordbrukare och har sökt något jordbrukarstöd kan du också få mindre pengar i stöd om du inte följer djurskyddsbestämmelserna. Det kan du läsa mer om på våra sidor om tvärvillkor.

Läs mer om kontrollstatistik och en sammanställning över länsstyrelsernas beslut om omhändertaganden och förbud att ha hand om djur.

Senast uppdaterad: 2013-02-22