Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Vad är transporter inom ekonomisk verksamhet?

Att transportera djur inom ekonomisk verksamhet innebär att du får ersättning för dina arbetsinsatser eller att transporten på ett direkt eller indirekt sätt syftar till ekonomisk vinst. Det är alltid ditt eget ansvar att bedöma om dina transporter sker inom en ekonomisk verksamhet eller inte. Du måste till exempel fundera över när en amatör- eller hobbyverksamhet blir mer yrkesmässig.

Bedömningen av vad som räknas som transporter inom en ekonomisk verksamhet kan variera mellan olika länder inom EU. Om du tänker transportera djur utomlands måste du ta reda på vilka riktlinjer som gäller i de länderna. Detta är Sveriges riktlinjer för vad som räknas som transporter inom ekonomisk verksamhet.

Exempel på transporter inom en ekonomisk verksamhet


Transporter...
  • där transportören tar betalt för transporten
  • av produktionsdjur som en del av driftsupplägget, till exempel transport av suggor i en suggring. Som produktionsdjur räknas djur som används för framställning av till exempel livsmedel, ull, päls, skinn eller andra produkter av animaliskt ursprung
  • av produktionsdjur till slakt. Transport av djur inom hobbyverksamhet till slakt räknas inte som ekonomisk verksamhet om det gäller ett fåtal djur enstaka gånger
  • inom professionell trav-, galopp- och tränarverksamhet
  • inom professionell tävlingsryttar- eller tävlingskuskverksamhet
  • i samband med yrkesmässig avelsverksamhet
  • av djur  för uppvisning, till exempel cirkusar och djurparker
  • som utförs av djurhandlare eller djurbutiker
  • av försöksdjur
  • inom yrkesmässig verksamhet som kräver tillstånd enligt 16 § djurskyddslagen

Kontakt

Sidan senast uppdaterad:   2014-01-21