Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Transportera katter

Katten i bil


Om du transporterar enstaka katter i personutrymmet i din bil ska du se till att de transporteras på ett säkert sätt. Du kan också transportera katten i kombiutrymmet på din bil om du har god uppsikt över den under hela transporten. Du måste se till att katten är säkrad vid inbromsning, till exempel genom att använda transportbur. Katten ska inte riskera att bli skadad eller lida i samband med transporten.

Ditt fordon ska vara lämpligt för att transportera katten. Om du transporterar katten i en bur eller liknande ska den vara utformad och placerad på ett sådant sätt att katten får skugga och god ventilation.

Detta gäller:

 • Under transporten ska katten få vatten minst var sjätte timme. Den ska få foder med högst 24 timmars intervall.
 • Du får inte lämna katten utan tillsyn i fordonet om det är möjligt att det blir över 25 grader varmt eller under 5 grader kallt.
 • En katthona som löper ska transporteras åtskild från hankatter.
 • En dräktig katthona får inte transporteras de 2 närmaste veckorna före beräknad födsel av ungarna. Katthonan får inte transporteras tidigare än 1 vecka efter att hon fött ungar.
 • En kattunge måste vara minst 1 vecka för att du ska få transportera den och naveln bör vara helt läkt för att du ska få transportera den.

Om transporten tar mer än 6 timmar bör du ha en bur med en sanitetslåda eller motsvarande för uppsamling av urin och avföring.

Undantag


Du får transportera ett sjukt eller skadat djur till veterinär om transporten är brådskande även om du inte uppfyller kraven. Men det får inte finnas någon risk för att djuret kan lida av transporten. Om du är tveksam till om det är lämpligt att transportera djuret är det bäst om du kontaktar en veterinär.

Minsta mått


En bur för transport av katt ska vara anpassad till djurets storlek och ha ett minsta golvutrymme på 0,15 kvadratmeter per djur. Dessutom ska varje katt ha minst följande utrymme:
längd = 0,5 meter,
bredd = 0,3 meter,
höjd = 0,35 meter.

Transporter med flera katter


Om du transporterar betydligt fler katter än enstaka sällskapskatter, katter som inte är sällskapskatter eller transporterar katter i något annat än i en personbil har du andra bestämmelser att följa. För dig som transporterar djur i din ekonomiska verksamhet eller är djurtransportör finns ännu fler bestämmelser, du hittar de på sidorna om transporter inom ekonomisk verksamhet. Du hittar de fullständiga bestämmelserna för transporter till höger.

Allmänna krav för transporter med flera katter

 • Du får bara transportera dina katter när de är lämpliga att transportera. Katter som är sjuka eller skadade får inte transporteras.
 • När djuren lastas i eller ur fordonet ska du använda lämplig utrustning.
 • Du ska kunna sköta om katterna under transporten eller anförtro skötseln till någon som är lämplig.
 • Utrymmet där djuren transporteras ska vara utformat så att djuren kan stå upp och ligga ner i naturlig ställning.
 • Utrymmet ska ha tillräcklig ventilation.
 • Det ska finnas bra möjligheter att rädda djuren ur fordonet vid brand eller annan olycka.

Skötsel

 • Under transporten ska katterna få vatten minst var sjätte timme. De ska få foder med högst 24 timmars intervall.

Honkatter och kattungar

 • En katthona som löper ska transporteras åtskild från hankatter.
 • En dräktig katthona får inte transporteras de två närmaste veckorna före beräknad födsel av ungarna. Katthonan får inte transporteras tidigare än en vecka efter att hon fött ungar.
 • En kattunge måste vara minst en vecka och naveln ska vara helt läkt för att du ska få transportera den.

Minsta mått


En transportbur eller liknande ska vara anpassad till kattens storlek och ha ett minsta golvutrymme på 0,1 kvadratmeter per djur. Dessutom ska varje katt ha minst följande utrymme:
längd - 0,5 meter,
bredd - 0,3 meter,
höjd - 0,35 meter.

Transporter utomlands


Om du ska transportera katter utomlands ska de besiktigas av en veterinär. Besiktningen får göras tidigast 24 timmar innan lastning.

Det är viktigt att djur som transporteras mellan länder inte för med sig smitta. Det finns också bestämmelser som ska motverka handel med skyddade arter. Till höger under in- och utförsel hittar du mer information om vad som gäller för att transportera djur mellan länder.

Kontakt


Ring kundtjänst: 0771-223 223

Sidan senast uppdaterad:   2013-06-13