Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 2.4.4 Tid: 20170508-1650

Transportera katter

Katten i bil

Undantag

Minsta mått

Transporter med flera katter


Om du transporterar betydligt fler katter än enstaka sällskapskatter, katter som inte är sällskapskatter eller transporterar katter i något annat än i en personbil har du andra bestämmelser att följa. För dig som transporterar djur i din ekonomiska verksamhet eller är djurtransportör finns ännu fler bestämmelser, du hittar de på sidorna om transporter inom ekonomisk verksamhet. Du hittar de fullständiga bestämmelserna för transporter till höger.

Allmänna krav för transporter med flera katter

  • Du får bara transportera dina katter när de är lämpliga att transportera. Katter som är sjuka eller skadade får inte transporteras.
  • När djuren lastas i eller ur fordonet ska du använda lämplig utrustning.
  • Du ska kunna sköta om katterna under transporten eller anförtro skötseln till någon som är lämplig.
  • Utrymmet där djuren transporteras ska vara utformat så att djuren kan stå upp och ligga ner i naturlig ställning.
  • Utrymmet ska ha tillräcklig ventilation.
  • Det ska finnas bra möjligheter att rädda djuren ur fordonet vid brand eller annan olycka.

Skötsel

  • Under transporten ska katterna få vatten minst var sjätte timme. De ska få foder med högst 24 timmars intervall.

Honkatter och kattungar

  • En katthona som löper ska transporteras åtskild från hankatter.
  • En dräktig katthona får inte transporteras de två närmaste veckorna före beräknad födsel av ungarna. Katthonan får inte transporteras tidigare än en vecka efter att hon fött ungar.
  • En kattunge måste vara minst en vecka och naveln ska vara helt läkt för att du ska få transportera den.

Minsta mått


En transportbur eller liknande ska vara anpassad till kattens storlek och ha ett minsta golvutrymme på 0,1 kvadratmeter per djur. Dessutom ska varje katt ha minst följande utrymme:
längd - 0,5 meter,
bredd - 0,3 meter,
höjd - 0,35 meter.

Transporter utomlands