Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Övrigt om djurtransporter

Transport nära gården eller anläggningen


Dessa bestämmelser gäller när du transporterar egna djur med ditt eget fordon och transporten inte går längre från gården eller din anläggning än 50 kilometer.

Detta gäller alltid

  • Du får bara transportera dina djur när de är lämpliga att transportera.
  • Djur som är sjuka eller skadade får inte transporteras.
  • Om det behövs ska du kunna sköta om djuren under transporten.
  • Utrymmet där djuren transporteras ska vara utformat så att djuren kan stå upp och ligga ner i naturlig ställning.
  • Om det behövs ska du i utrymmet kunna sätta in skiljeväggar som skyddar djuren.
  • Utrymmet där djuren transporteras ska ha god ventilation.
  • När djuren lastas i eller ur fordonet ska du använda lämplig utrustning.

Undantag


Du får transportera ett sjukt eller skadat djur till veterinär om transporten är brådskande även om du inte uppfyller kraven. Men det får inte finnas någon risk för att djuret kan lida av transporten. Om du är tveksam till om det är lämpligt att transportera djuret är det bäst om du kontaktar en veterinär.

Längre transporter


Om du transporterar dina djur längre än 50 kilometer har du fler bestämmelser att följa. Du får själv läsa vad som gäller för dessa transporter i Jordbruksverkets föreskrifter och EU:s förordning. För dig som transporterar djur i din ekonomiska verksamhet eller är djurtransportör finns ännu fler bestämmelser, du hittar det på sidorna om transporter inom ekonomisk verksamhet.  Du hittar de fullständiga bestämmelserna för transporter till höger.

Skyddade djurarter


Transporterar du djur som tillhör skyddade arter gäller de riktlinjer som finns till konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter (CITES). Du kan hitta riktlinjerna på CITES webbplats.länk till annan webbplats

Transporter utomlands


Om du ska transportera djur utomlands ska de besiktigas av en veterinär. Besiktningen får göras tidigast 24 timmar innan lastning.

Det är viktigt att djur som transporteras mellan länder inte för med sig smitta. Till höger under in- och utförsel hittar du mer information om vad som gäller för att transportera djur mellan länder.