Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

Nationella kommittén för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål

Den nationella kommitténs uppgifter

Sveriges 3R-center är verkställande organ till den nationella kommittén

Den nationella kommitténs sammansättning

Mer information finns i årsberättelsen

Kontakt

Fråga oss via webben