Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

2019-05-22

Sveriges 3R-center anordnar workshop om djurfria testmetoder och regulatorisk riskbedömning

Den 19 september 2019 anordnar Sveriges 3R-center en workshop runt frågan Hur kan vi öka användningen av moderna djurfria testmetoder för regulatorisk riskbedömning? Workshopen hålls i Göteborg och arrangeras tillsammans med RISE, på uppdrag av Sveriges Nationella kommitté för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål.

Welcome to a workshop on animal-free methods in regulatory risk assessment, arranged by the Swedish 3Rs Center

On 19 September, 2019, the Swedish 3Rs Center organizes a workshop entitled How can we increase the use of modern animal-free testing methods for regulatory risk assessment? The workshop is held in Gothenburg and arranged together with RISE, on behalf of the Swedish National Committee for the Protection of Animals used for Scientific Purposes.

Fråga oss via webben