Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.0.11
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.11 Tid: 20180702-1043

Nyheter

 • 2017-12-29

  Sveriges 3R-center deltog i Vetenskapsrådets försöksdjursseminarium


  Möjligheter att ersätta djurförsök och förbättring av försöksmodeller var i fokus under Vetenskapsrådet årliga seminarium om aktuella djurförsöksfrågor som hölls den 1 december 2017 i Stockholm.
 • 2017-12-29

  Swetox konferens om framtidens forskning med djurfria metoder


  Den 17 oktober 2017 höll Swetox en konferens om framtidens forskning med metoder utan användning av djur. Konferensen behandlade frågan om moderna djurfria metoder kan vara mer träffsäkra och ge ett mer adekvat testsvar än djurmodeller.
 • 2017-12-22

  Populärvetenskapliga sammanfattningar kan ge värdefull information om 3R


  I en nyligen publicerad pilotstudie har forskare analyserat information från populärvetenskapliga sammanfattningar från beviljade djurförsök som samlats i den tyska webbaserade databasen AnimalTestInfolänk till annan webbplats. Studien visar att databasen kan användas som ett verktyg för att identifiera områden där framtida 3R insatser skulle vara värdefulla samtidigt som man kan få en översikt över vilka djurförsök som planeras.Här finns hela artikelnlänk till annan webbplats

 • 2017-12-22

  Podcast om 3R


  NC3Rs har i samarbetet med tidskriften LabAnimal tagit fram en månatlig podd med fokus på 3R. Podden kommer att summera de senaste nyheterna och forskningen inom 3R.Du kan lyssna på podden via SoundCloud, Itunes eller Podcaster.länk till annan webbplats
 • 2017-12-22

  Årsrapport om alternativa metoder från EPAA


  Det Europeiska frivilliga samarbetet ”The European Partnership for Alternative Approaches to Animal Testing (EPAA)” jobbar för att påskynda utveckling, validering och acceptans av alternativa metoder till djurförsök. Deras övergripande mål är att ersätta, minska och förfina (3R) djuranvändning genom förbättrad vetenskap. EPAA har satt upp åtgärdspunkter för 2016-2020 som du kan läsa på deras hemsida.

  Här finns deras årsrapport för 2017länk till annan webbplats

 • 2017-12-22

  Årsrapport om alternativa metoder från EURL ECVAM


  Europeiska unionens referenslaboratorium för alternativ till djurprovning (EURL ECVAM) är en integrerad del av Europeiska kommissionens gemensamma forskningscenter ”The European Commission's Joint Research Centre (JRC)”. Varje år producerar EURL ECVAM en statusrapport för att informera om framsteg, utveckling, validering och godkännande av alternativa metoder.Här finns deras årsrapport 2017 års rapportlänk till annan webbplats
 • 2017-12-22

  Mål för alternativa testmetoder för toxiska substanser


  USAs miljömyndighet ”United States Environmental Protection Agency (US EPA)” har satt upp mål och målbeskrivningar till en strategisk plan för att främja implementering av alternativa testmetoder för toxiska substanser. Myndigheten har tagit fram sex stycken mål, bland annat vill de främja utveckling och implementering av alternativa metoder och strategier, utveckla kriterier för vetenskaplig tillförlitlighet och relevans av testmetoder och strategier och prioritera och genomföra studier som utvärderar resultat, validering och översättbarhet för att påskynda utvecklingen av alternativa metoder.Mer information hittar du härlänk till annan webbplats
 • 2017-12-21

  God Jul och Gott Nytt År!


  För drygt ett år sedan beslutade riksdagen att finansiera ett svenskt kompetenscentrum för 3R-frågor. Det blev startskottet för ett intensivt och händelserikt 2017 för oss som arbetar på Sveriges 3R-center. Vi hoppas att 2018 blir ett givande år där vi tillsammans med intresseorganisationer, andra 3R-center och övriga intressenter fortsätter med 3R-arbetet med att öka tillämpningen av 3R-principen. Här kan du läsa vårt julbrev där vi sammanfattar året som gåttPDF.
 • 2017-12-06
  Personal 3r center

  Sveriges 3R-center invigt


  Den 21 november invigdes Sveriges 3R-center. Leif Denneberg höll ett invigningstal och presenterade centrets nya symbol. Under eftermiddagen fick besökarna lyssna till intressanta föredrag om 3R. Mer information om invigningen hittar du härPDF

Kontakt

Fråga oss via webben