Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Enklare tillsammans
Version: 3.0.10
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.10 Tid: 20180413-1147

Nyheter

 • 2018-05-28
  Dags att söka anslag till nya projekt
  Forska Utan Djurförsök utlyser medel till forskning som syftar till att ersätta djurförsök.
 • 2018-05-28
  Konferens med djurvälfärd i fokus
  För tredje året i rad höll Center of Excellence for Animal Welfare Science en konferens om djurvälfärd. Konferensen som hölls den 2-3 maj fokuserade på positiv och negativ djurvälfärd samt på välfärdspolicys.
 • 2018-05-28
  Fokus på bättre forskning under Scand-LAS årliga konferens
  Den pågående reproducerbarhets- och översättbarhetshetskrisen, samt vikten av att planera sina studier väl och att dela med sig av sina forskningsresultat dominerade årets Scans-LAS konferens som hölls i Kristiansand 26-28 april.
 • 2018-05-21
  Webbinarium om hur man kan reducera stress och ångest hos möss
  Nu kan du ta del av ett inspelat webbinarium från den 27 april, då professor Jane Hurst från University of Liverpool presenterade förfinade metoder för mushantering på labb där stress och ångest hos möss kan reduceras. Du får praktiska råd och tips om hur du implementerar teknikerna i ditt djurhus.
 • 2018-05-21
  10 år med 3R
  European Pharmacopoeia Commission har i en artikel sammanfattat sina 3R aktiviteter de senaste 10 åren. Rapporten belyser de framsteg som gjorts under åren, vilka verktyg som använts vid implementeringen av 3R, vilka problem man stött på och vilka utmaningar man ser i framtiden.

Kontakt


Tack för hjälpen!

Fråga oss via webben