Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.0.11
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.11 Tid: 20180702-1043

Kalender

 • 2017-11-21

  Invigning av Sveriges 3R-center


  Den 21 november invigs Sveriges nya 3R-center på Jordbruksverket i Jönköping. Jordbruksverkets generaldirektör Leif Denneberg är på plats för att inviga centret. Efter öppningsceremonin välkomnar vi alla som vill lyssna på inspirerande föreläsningar om de 3 R:en.
  Läs mer
 • 2017-11-21

  Jordbruksverkets djurskyddskonferens


  Den 21 november är det 10-års jubileum för Jordbruksverkets djurskyddskonferens. Konferensen kommer att belysa djurskyddsarbetet i Europa och djurskyddet inom livsmedelsstrategin. I samband med djurskyddskonferensen kommer även Sveriges 3R-center att ha sin invigning på Jordbruksverket.
  Läs mer
 • 2017-11-22

  EPAAs 13:e årliga konferens – Att bygga samsyn för att skynda på utveckling och acceptans av alternativa metoder


  Den 22 november anordnar det europeiska partnerskapet för alternativ till djurtester EPAA (The European Partnership for Alternative Approaches to Animal Testing) sin årliga konferens om alternativa metoder till djurförsök (13th EPAA Annual conference - Building synergies to accelerate development and acceptance of alternatives). Under konferensen kommer bland annat aktuella framsteg om alternativa metoder att belysas samtidigt som man blickar framåt mot nya mål 2020.
  Läs mer
 • 2017-11-23

  Kurs: Implementering av 3R i försöksdjursdesign


  Den italienska stiftelsen Fondazione Guido Bernardini anordnar en kurs med fokus på implementering av 3R i försöksdesign (The implementation of the 3Rs in the experimental design). Under kursen kommer flera viktiga frågor att behandlas, exempelvis hur överföring av resultat från djur till människa och reproducerbarheten av försök kan förbättras med hjälp av rätt försöksdesign.
  Läs mer
 • 2017-12-01

  Vetenskapsrådets försöksdjursseminarium


  Den 1 december anordnar Vetenskapsrådet sitt årliga seminarium där myndigheter, forskare och andra intressenter samlas för att presentera och diskutera aktuella djurförsöksfrågor.
  Läs mer
 • 2017-12-01

  Seminarium om inflytande av musstammar på försöksmodeller


  Scanbur och universitet i Bergen erbjuder ett seminarium om inflytande av genetiskt drift på försöksmodeller och skillnader mellan B6-musstammar.
  Läs mer
 • 2018-01-25

  Konferens om farmaceutisk profilering 


  Läs mer
 • 2018-01-25

  Webinar om hudirritation och korrosion 


  Läs mer
 • 2018-02-01

  Webinar om hudsensitisering


  Den 1 februari anordnar PETA International Science Consortium tillsammans med
  Chemical Risk Manager ett gratis webinar om in vitro metoder som kan användas för att möta kraven i REACH för hudsensitisering. Webinaret är på engelska och 90 minuter långt.

  Läs mer
 • 2018-02-07

  Webinar i försöksdjursvetenskap


  Den 7-8 februari erbjuder Labroots Inc en online konferens i försöksdjursvetenskap. Temat på årets konferens är försöksdjursvetenskap på 2000-talet med fokus på bland annat modernisering av djurstudier och förfining av försök.
  Läs mer
Sveriges 3R-center

Kontakt

Fråga oss via webben