Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

Deltagande vid konferenser

2019

Felasakongressen 2019

Årligt symposium med Sveriges Veterinärförbunds försöksdjurssektion

Microbiology Societys’ årliga konferens

2018

NC3Rs workshop om djurfria metoder vid säkerhetstester av kemikalier

Danska 3R-centrets årliga 3R-symposium

Årets andra nordiska möte om zebrafisk och medaka

Konferens om bättre forskningskvalitet (ESLAV, ECLAM, AAALAC och SECAL)

Kickoff-symposium ICAR3R

EUSAATs europeiska kongress om alternativ till djurförsök

3:e Symposiet för djurvälfärdsforskning

Scand-LAS 48:e årliga möte

1:a nordiska workshopen om zebrafisk och medaka

2017

Scand-LAS 47:e årliga möte

10:e världskongressen om alternativa metoder: The 3Rs in action

Sveriges 3R-center och delar av Nationella kommittén framför postern som vi presenterade på kongressen.

Affischer

Norecopas konferens om 3R i viltforskning

Swetox konferens - Framtidens forskning med djurförsöksfria metoder

Veterinärkongressen 2017

Vetenskapsrådets försöksdjursdag

Fler konferenser vi deltagit på – i korthet

Kontakt

Fråga oss via webben