Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 2.4.4 Tid: 20170508-1650

Slakt vid slakteri

Du får bara skicka friska djur till slakt

Slakteriet ska följa djurskyddsbestämmelserna

Endast djur som ska slaktas får föras in i slakteriet

Djuren ska hanteras lugnt

Tillåtna metoder för fixering och bedövning


Vid bedövning får djuren fixeras en kort stund. Dessa metoder är tillåtna:
 • Användning av bedövningsbox
 • Fasthållning av djurets huvud med en grimma eller liknande vid mekanisk bedövning
 • Manuell fasthållning av mindre djur
 • Fotbyglar för fjäderfä med en vikt av högst 20kg
 • Slakttratt för andra fjäderfä än strutsfåglar

Dessa bedövningsmetoder får användas:

 • Nötkreatur, renar, hjortar, övriga idisslare samt hästdjur får bedövas med bultpistol, kulvapen eller hagelgevär.
 • Får och getter får bedövas med bultpistol, kulvapen, hagelgevär och elektricitet.
 • Grisar får bedövas med bultpistol, kulvapen, hagelgevär, elektricitet och koldioxid.
 • Höns får bedövas med bultpistol, kulvapen, elektricitet och koldioxid samt i vissa fall slag i huvudet.
 • Övriga fjäderfän och kaniner får bedövas med bultpistol, kulvapen, elektricitet samt i vissa fall slag i huvudet.
 • Strutsfåglar får bedövas med bultpistol, kulvapen och elektricitet.
Bestämmelserna och anvisningarna kring bedövning är relativt detaljerade och reglerar bland annat skjutvapnets typ, ammunition, vapnets riktning, strömstyrka vid elektrisk bedövning samt placering av elektroder. Läs mer om detta i Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om slakt och annan avlivning som du hittar till höger. För alla tillåtna bedövningsmetoder gäller att efter utförd bedövning och innan avblodning påbörjas ska slaktaren kontrollera att djuret eller djuren är bedövade.

Utrustning och utrymmen måste fungera väl


Slakteriets utrustning för bedövning eller avlivning måste fungera och underhållas väl så att bestämmelserna om snabb och effektiv bedövning och avlivning kan uppfyllas. Reservutrustning och lätt flyttbar utrustning måste också finnas. All utrustning ska besiktigas dagligen. För att ett gott djurskydd ska kunna upprätthållas måste även utrymmena på slakteriet vara lätta att rengöra och rätt utformade. Detaljerade regler om hur slakteriets utrymmen ska vara utformade finns att läsa i Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om slakt och annan avlivning och avlivningsförordning 1099/2009 som du hittar till höger.

Avblodning ska ske snabbt och korrekt


Avblodning måste påbörjas omgående efter bedövning. Det längsta tiden mellan bedövning och avblodning för varje bedövningsmetod ska beskrivas i slakteriets standardrutiner. Avblodning ska ske genom att man öppnar båda halspulsådrorna eller det gemensamma blodkärl som dessa ådror utgår ifrån. Efter avblodning ska en kontroll ske att djuret är dött innan slaktprocessen får gå vidare. Observera att avblodning alltid måste göras efter att djuret skjutits med bultpistol eller annat vapen, även i de fall då köttet inte ska bli livsmedel.