Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

Vad är fågelinfluensa?

Fågelinfluensa är en fågelsjukdom som orsakas av influensavirus. Sjukdomen är mycket smittsam mellan fåglar och ibland kan även människor smittas. Mildare varianter av viruset finns naturligt bland vilda fåglar, framför allt hos sjöfågel.

Så sprids fågelinfluensa

Typiska symtom

Anmälningsplikt

Restriktioner i samband med jakt

All form av fågeljakt, även skyddsjakt, är förbjuden inom en radie av 10 kilometer från platsen där smittan upptäcktes, det vill säga inom det som kallas för skydds- och övervakningsområden. Förbudet gäller från det att smittan först konstateras, till och med 30 dagar efter att det sista fallet upptäcktes. Syftet med förbudet är att förhindra att smittan sprids. Jagar man kommer alltid en viss andel av fåglarna på platsen att skrämmas iväg. Det blir svårt att bilda sig en uppfattning om smittans omfattning och att försöka begränsa spridningen, om jakt bedrivs i ett område där smittan finns. Förbudet mot jakt i skydds- och övervakningsområden gäller i hela EU.
Fråga oss via webben