Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

Särskilda hygienregler för besöksverksamhet

Vad är besöksverksamhet?

Hygienregler för besöksverksamhet:

Du är ansvarig för att dina besökare känner till reglerna

Vad händer om inte hygienreglerna inte följs?

Syftet med reglerna

Exempel på smittämnen som kan spridas mellan djur och människor

Fråga oss via webben