Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

Antibiotikaresistens

Resistens betyder att bakterier utvecklar motståndskraft mot ett läkemedel, vilket leder till att behandlingen inte fungerar. Antibiotika är ett av de mest värdefulla läkemedel vi har, men dess kraft är hotad. Alla kan bidra till att vi ska kunna använda antibiotika även i framtiden.

Antibiotikans kraft är hotad

Felaktig och överdriven användning av antibiotika runt om i världen har fått resistenta bakterier att spridas snabbt. Om vi inte bromsar utvecklingen kan vanliga sjukdomar, som lunginflammation, bli omöjliga att bota.

 

Alla kan bidra till att skydda antibiotikan

Hotet mot antibiotikan berör många delar i samhället. För att underlätta samarbetet i Sverige finns sedan 2012 en nationell samverkansfunktion för arbete mot antibiotikaresistens.

Fråga oss via webben