Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.3
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.3 Tid: 20200213-1514

Populärvetenskapliga sammanfattningar av projekt och övervakning 2016

Sammanställning redovisningar 2016 Anslagsmedel 1:5 anslagspost 2

Projekt

Organisation

Besättningsarbete med fårhälsa och smittskyddPDF

Svenska fåravelsförbundet

Organiserad hälso- och salmonellakontroll hos grisPDF

Lundens Djurhälsovård

Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder - grisPDF

Gård & Djurhälsan

Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder - nötkreaturPDF

Gård & Djurhälsan

Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder - får och getPDF

Gård & Djurhälsan

Nationellt organiserad hälsokontroll och hälsovård för mjölkkor 2016PDF

Växa

Sammanställning redovisningar 2016 Anslagsmedel 1:6 anslagspost 2

Projekt

Organisation

Kvalitetssäkring och utveckling av smittskyddsförebyggande åtgärder inom kommersiella hönsbesättningar 2016PDF

Svenska ägg

Systematisk utvärdering av sjukdomsövervakningen för paratuberkulos, med hänsyn till ett möjligt framtidsscenario där införseln av nötkreatur ökar och sker utan provtagningPDF

SVA

Utvärdering av salmonellakontroll på fjäderfäPDF

SVA

Paratuberkulos hos nötkreaturPDF

Gård & Djurhälsan

Fotröta hos fårPDF

Gård & Djurhälsan

Maedi-Visna hos fårPDF

Gård & Djurhälsan

Kontroll av resistensutveckling hos sjukdomsframkallande bakterier (Svarmpat) hos djurslag inom animalieproduktionenPDF

Gård & Djurhälsan

Friskvinst – ekonomisk effekt av rådgivning för bättre djurhälsa och minskad antibiotikaresistensPDF

Gård & Djurhälsan

Kontroll av resistens hos parasiter - SvarmparPDF

Gård & Djurhälsan

Kontroll av VTEC hos nötkreaturPDF

Gård & Djurhälsan

Hälsokontroll av hägnad hjortPDF

Gård & Djurhälsan

Hälsokontroll av kameldjur och exotiska idisslarePDF

Gård & Djurhälsan

Hälsokontroll av renarPDF

Gård & Djurhälsan

Utveckling och driftsättning av biosäkerhetsprogram för gris

Gård & Djurhälsan

Frivilliga BVD-programmet 2016PDF

Växa

Friskko smittskydd 2016PDF

Växa

Biosäkerhetsprogram för nötkreatur - smittsäkrad besättningPDF

Växa

Smittskydd på gårdsnivå inklusive frivillig och förebyggande salmonellakontrollPDF

Svensk Fågel

Campylobacterprogram 2016PDF

Svensk Fågel

Koccidie- och Clostridie (KC) program 2016PDF

Svensk fågel

Pilotprojekt ett frivilligt rådgivningskoncept Salmonella

Växa

Flavobakterienfektioner hos laxfisk

SVA

Sjukdomar hos honungsbin - en baslinjestudiePDF

SLU

Smittskydd i småskaliga och ekologiska slaktkycklingbesättningarPDF

Föreningen för ekologisk fjäderfäproduktion

Pilotprojekt- ny hantering av salmonella; nötköttsproducerande besättningarPDF

Gård & Djurhälsan

Sammanställning redovisningar 2016 Anslagsmedel 1:6 anslagspost 4

Projekt

Organisation

Övervakning av epizootisjukdomar hos frilevande vildsvin

SVA

Aktiv serologisk övervakning hos nötkreatur, gris, får och get

SVA

Övervakning av brucellos, PRRS och klassisk svinpest på material som insamlas från obduktioner utförda på fosterPDF

SVA

Surveillance of infectious diseases in animals and humans in Sweden 2015PDF

SVA

Hönshälsokontrollprogrammet 2016

SVA

Provhantering respective serumbankPDF

SVA

Samordning/administration av sjukdomsövervakningenPDF

SVA

Övervakning av läget gällande Escherichia coli med ESBL-resistens hos svenska fjäderfänPDF

SVA

Verifiering och epidemiologisk typning av meticillinresistent Staphylococcus aureus (MRSA) och meticillinresistent Staphylococcus pseudintermedius (MRSP) isolerade från svenska djur 2016PDF

SVA

Övervakning av trikinförekomst hos vilda djurPDF

SVA

Verifiering, karakterisering och epidemiologisk typning av extended spectrum beta-lactamase (ESBL)-bildande tarmbakterier av kliniska isolat från svenska djurPDF

SVA

Att vaccinera eller inte vaccinera, det är frågan. Värdering av risken för utbrott av newcastlesjuka i ett framtida scenario med eller utan vaccination

SVA

Undervisning, planering och kompetens back-up för distriktsveterinärer som deltar i fiskhälsokontrollen samt kompetens back-up för gränskontrollveterinärerPDF

SVA

Kontroll av sjukdomsfrihet från ADPDF

Gård & Djurhälsan

Kontroll av sjukdomsfrihet från PRRSPDF

Gård & Djurhälsan

Paratuberkulos - övervakning nötkreatur får och exotiska idisslarePDF

Gård & Djurhälsan

Tuberkulos - övervakning av alpackaPDF

Gård & Djurhälsan

Salmonella - övervakning hos gris som utgör del av Sveriges särskilda salmonellagarantier (95/50/EG)PDF

Gård & Djurhälsan

Övervakning av Bovint Leukosvirus hos nötkreatur i Sverige 2016PDF

Växa

Övervakning av Infektiös Bovin Rhinotracheit (IBR/IPV) i Sverige 2016PDF

Växa

Smittspårning och övervakning av ESBL 2016PDF

Svensk Fågel

Nationell obduktionsverksamhetPDF

Gård & Djurhälsan

Utvärdering av penicillinastest med fokus på fältmässiga metoder för säkrare diagnostik av stafylokockerPDF

SVA

Kundtjänst

Vi har öppet helgfria vardagar

   måndag–torsdag 8.00–16.30

   fredag 8.00–16.00

0771-223 223

Fråga oss via webbenlänk till annan webbplats

Skicka e-post

Fråga oss via webben