Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Salmonella hos fjäderfä

För att ta reda på om en besättning av fjäderfä är smittad med salmonella tar man träckprover, alltså avföringsprover. Dessa prover tar man på ströbädden, så kallade sockprover. Ansvariga för verksamheten i en fjäderfäanläggning är skyldig att ta ett antal träckprov årligen och sända dem till laboratorium. Distriktsveterinär ska tillkallas ett bestämt antal gånger för officiell provtagning.

Obligatorisk salmonellakontroll


Salmonellaprovtagning är obligatorisk i de besättningar som beskrivs i Jordbruksverkets föreskrifter om obligatorisk salmonellakontroll av fjäderfän.
 

Vad händer om salmonella upptäcks i en besättning?


Laboratoriet skickar alltid ut svar på proverna oavsett om det finns salmonella i dessa eller inte. Om salmonella påvisas ska laboratoriet omedelbart kontakta Jordbruksverket som utser en veterinär att utföra smittskyddsutredning. Gården kommer att spärrförklaras av veterinären. Oavsett vilken salmonellatyp som smittat fjäderfäna kommer Jordbruksverket att fatta beslut om åtgärder.
 

Ersättning


Djurägare får ersättning för de åtgärder som Jordbruksverket beslutar om vid avlivning och sanering av byggnader utöver normal rengöring. Vidare ges ersättning för de produktionsförluster som besluten medför. Ersättningen är för närvarande högst 70 procent av godkända kostnader om besättningen är en ung- eller värphönsbesättning samt dess avelsled och om besättningen är med i frivilliga och förebyggande salmonellakontrollen. Om besättningen endast omfattas av den obligatoriska salmonellakontrollen lämnas ersättning med högst 50 procent. Vid produktion av mer än 5 000 slaktkycklingar per år och vid avel i olika led för en sådan produktion lämnas ingen ersättning av Jordbruksverket. Om man deltar i den frivilliga salmonellakontrollen finns det möjligheter att få ersättning från försäkringsbolag. Mer information om ersättningar.
 

Frivillig salmonellakontroll


Jordbruksverks föreskrifter om frivillig och förebyggande hälsokontroll avseende salmonella hos fjäderfä gör det möjligt för näringens organisationer att driva frivillig och förebyggande salmonellakontroll av fjäderfä. Svensk Fågel och Svenska Ägg har tilldelats ansvaret för det frivilliga salmonellakontrollprogrammet för sina medlemmar. Frågor kring programmet får du ställa till respektive branschorganisationer. Du hittar länkar till deras webbplatser till höger.

Tack för hjälpen!