Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

De första tecknen på ehec-infektion

De första tecknen på ehec-infektion hos människa visar sig ofta 3-4 dygn efter smittillfället. Sjukdomen börjar ofta med magkramper och diarré som kan bli blodiga efter några dygn. Man kan också drabbas av illamående och kräkningar men har sällan feber. Du kan läsa mer om symptom, komplikationer och behandling på Smittskyddsinstitutets webbplats. Till höger finns mer information om hur du undviker att bli smittad av ehec-bakterien. Skriv gärna ut affischen.

Vad man ska tänka på för att förhindra smittspridning


Bästa sättet att skydda sig mot ehec-infektioner är att hålla god hand- och livsmedelshygien.

Vid besök i en djuranläggning bör du:

  • Hindra barn från att komma i kontakt med djurens gödsel.
  • Tvätta händerna med tvål och vatten efter besöket – glöm inte barnens händer.

Det här ska du tänka på när du lagar mat

  • Ha bra hygienrutiner i köket. Skölj frukt och grönsaker, genomstek kött (70°), använd plastskärbrädor som går att diska i maskin och rengör använda knivar noggrant.
  • Skölj frukt och grönsaker ordentligt.
  • Undvik att dricka opastöriserad mjölk och att äta färskost som är gjord av opastöriserad mjölk.

Hur sprids bakterien?


Bakterierna finns i gödsel från framförallt idisslare och kan spridas från djur till människa genom direkt eller indirekt kontakt. Bakterien kan också spridas via otillräckligt uppvärmda livsmedel eller från en smittad person till andra personer. Risk för smittspridning till människa finns om bakterien kommer in via munnen. Det behövs väldigt få bakterier för att människor ska bli sjuka, färre än 100 bakterier kan räcka för att bli smittad.

Människor kan smittas bland annat vid närkontakt med smittade djur och dess omgivning, exempelvis genom besök i beteshagar där idisslare gått och vid bad nära betande djur. Smittspridning kan även ske via vissa obehandlade livsmedel samt osköljda frukter och grönsaker.

Vad är ehec och vtec?


Kunskapen om hur vtec sprids mellan djur är inte fullständig. Det pågår för närvarande olika forskningsinsatser och ett kontrollprogram hos nötkreatur planeras. Det är viktigt att följa de regler och rekommendationer som finns för att minska risken för att människor ska bli sjuka av bakterien.

Ehec (Enterohemorragisk Escherichia coli) är en tarmbakterier som kan infektera människor. Det kan leda till allvarlig sjukdom med bland annat njursvikt.

E.coli (Escherichia coli) är en vanlig tarmbakterie hos varmblodiga djur. Vissa stammar av E.coli kan producera giftet verotoxin. Dessa stammar kallas vtec (verotoxinbildande E.coli). En del vtec kan om de infekterar människa orsaka en enterohemorragisk E.coliinfektion (ehec). Det har visat sig att barn och personer med nedsatt immunförsvar är känsligast för infektionen och löper större risk för allvarliga följdverkningar, bland annat njursvikt.

Varje år smittas 120-150 människor i Sverige. Antalet fall tenderar att vara högre under sommarhalvåret då även kontakten med lantbrukets djur och miljö är större. Under senare år har Sverige haft två större utbrott av ehec-infektion där smittkällan har varit livsmedel. I det ena fallet spreds smittan med kallrökt korv och i det andra fallet med sallad.
 
Infektionen är en zoonos, vilket innebär att den kan smitta mellan djur och människor. Bakterien är vanligast bland idisslare och framförallt nötkreatur men upptäcks ibland även hos får och getter. Djur som bär på vtec visar i regel inte några symtom.
 

Anläggningar med besöksverksamhet


Om du har en djuranläggning med besöksverksamhet, till exempel driver någon form av djurpark, 4H-gård eller liknande verksamhet, gäller speciella regler. En besöksverksamhet ska ha ett skriftligt hygienprogram som har upprättats i samråd med den veterinär som finns knuten till anläggningen alternativt i samråd med länsveterinär. Ansvarig för besöksverksamhet ska dessutom informera besökare om vilka besöksrutiner som finns.

Från och med 1 december 2013 kommer nya regler att gälla för anläggningar med besöksverksamhet. Läs mer om de nya reglerna till höger.

Kontakt


Ring kundtjänst: 0771-223 223

Sidan senast uppdaterad:   2014-01-15