Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 1.1.25.R Tid: 20151113-0942

Brucella canis

Brucella canis är en bakterie som orsakar sjukdomen brucellos hos hundar. Det är en kronisk och livslång smitta. Sjukdomen har inte diagnostiserats i Sverige före juni 2011 men förekommer utomlands bland annat i de östra delarna av Europa och Medelhavsländerna. Utbredningen av sjukdomen i övriga världen är inte helt klarlagd.
 
Sjukdomen är en zoonos vilket innebär att den kan smitta människor.
 

Smittvägar


Bakterien har anpassats till att överleva i hundkroppen. Den lever inne i cellerna och bäddar tidvis in sig i kroppens vävnader och blir då oåtkomlig för både provtagning och behandling. Bakterierna utsöndas endast tidvis. Detta gör att sjukdomen är svår att diagnosticera och behandla.

Brucellos hos hund är en sjukdom som främst överförs vid sexuell kontakt, alltså vid parning eller insemination. Bakterien trivs och förökas särskilt snabbt i livmoder och testiklar, men förekommer även i andra organ.

En smittad dräktig tik överför sjukdomen till foster och valpar via moderkaka och modersmjölk.

En annan smittväg kan vara att hunden slickar i sig vaginal sekret, sperma, urin, saliv, mjöl eller blod från en smittad hund. Även aborterade foster, moderkakor och fosterhinnor utgör en stor smittrisk. När en smittad tik löper kan hon utsöndra en stor mängd bakterier.

Hunden kan även smittas av bakterien via nos eller ögats slemhinna.

Symptom


Det kan vara svårt att se om en hund är smittad.

Det tar två till fyra veckor efter infektion innan bakterien kan ses i blodet. Symptomlösa smittbärare kan efter infektion bära på smittan i flera år.
 
Utebliven dräktighet, ökad valpdödlighet eller sen abort med riklig, långvarig grön-grå flytning kan vara symptom hos tik. Trots smitta kan tiken löpa om och få en till synes normal valpkull med valpar som bär på smittan och blir symptomlösa smittbärare.
 
Hos hanhundar kan nedsatt fertilitet, testikelförändringar som inflammation i bitestiklar och prostata samt förändrad pungstorlek med hudförändringar vara symptom på sjukdomen.

Andra symptom hos hund kan vara tidigt åldrande, trötthet, päls- och hudförändringar, återkommande ögoninfektioner, generell förstoring av lymfknutor, problem att röra sig såsom bakdelssvaghet och förlamning, njurbesvär, ryggsmärtor och neurologiska problem.

Sjuka djur förlorar sitt avelsvärde.
 

Diagnos


Andra sjukdomstillstånd hos hund kan ge liknande symptom som de orsakade av Brucella canis.
 
För en säker diagnos tas speciella prover. Det krävs flera provtagningar eftersom infektionen kan vara svår att hitta.

I blodprov letar man efter antikroppar mot bakterien, eller bakterien själv. Man odlar också bakterien från flytningar, sperma, blod, foster och organprover.

Behandling


Det finns ingen känd effektiv behandling av hundar smittade med Brucella canis.
 

Anmälningsplikt


Brucellos hos hund är en zoonos och anmälningspliktig sjukdom.
 

Förebyggande åtgärder


På grund av sjukdomens allvarliga karaktär kan Jordbruksverket besluta om lämpliga åtgärder.
 
Stor omsorg läggs på att spåra smittkällan och hundar som misstänks vara smittade isoleras direkt och provtas därefter regelbundet.
 
För att förhindra att sjukdomen etablerar sig i hundpopulationen kan avlivning av smittade hundar vara det enda effektiva alternativet.
 
Sanering av omgivningen är viktig. Bakterien trivs inte utanför hunden och är lätt att sanera bort genom rengöring och desinfektion.

Särskilda råd vid import eller avel på utländska hundar


Råd till hunduppfödare och andra som planerar att importera eller avla på utländska hundar:
  • Kolla upp kennelns eller uppfödarens bakgrund och rykte
  • Be att få referenser från tidigare valp- eller hundköpare
  • Begär att få ett friskintyg på valpen eller hunden
  • Begär att valpen eller hunden skall testas för Brucella canis
  • Isolera rutinmässigt nya hundar innan de släpps ihop med andra hundar
  • Testa både tik och hane för Brucella canis inför varje parning eller insemination

Brucella canis hos människa


Det är ovanligt att människor smittas.
 
Personer som lever i nära kontakt med ett smittat djur, eller kommer i kontakt med kroppsvätskor, moderkakor, aborterade foster eller döda valpar från ett smittat djur, löper större risk att få i sig bakterien.
 
Gravida kvinnor och personer med nedsatt immunförsvar ska undvika kontakt med smittade hundar.
 
Symptom hos en smittad människa kan vara influensaliknande med återkommande feber, huvudvärk, brist på aptit, kraftlöshet, ont i ryggen och förstorade lymfknutor.

I allvarligare fall kan hjärtklaffar och hjärnhinnor drabbas.

Smitta mellan människor kan i sällsynta fall förekomma.

Människor kan, till skillnad från hundar, ofta framgångsrikt botas med antibiotika.