Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

Vattenlevande prydnadsdjur

Tänk på det här innan du för in djur

Du ansvarar för att reglerna följs

Håll djuren borta från vattendrag i naturen

Andra regler för vattenbruk

Om du vill föra in djur från EU-länder

Om du vill föra in djur från länder utanför EU

Vissa fiskar från endast importeras från godkända länder

För vissa fiskar behöver du importtillstånd

Du ska anmäla import från länder utanför EU

Karantän

Särskilda bestämmelser om hotade arter

Förbjudet att importera vissa sötvattenkräftor

Fråga oss via webben