Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

Vad är bakgrunden till att EU:s transportförordning (EG 1/2005) har kommit till?

För ett antal år sedan uppdagades flera allvarliga djurskyddsbrott i samband med transporter inom EU. För att förbättra djurskyddet har EU-länderna enats om striktare gemensamma bestämmelser som reglerar skyddet av djur under transporter. Dessa bestämmelser hittar du i transportförordningen (EG 1/2005).
Fråga oss via webben