Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.1
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.1 Tid: 20190826-0839

Transportera nötkreatur

Transport nära gården


Dessa bestämmelser gäller när du transporterar egna nötkreatur med ditt eget fordon och transporten inte går längre från gården än 50 kilometer.

Det här gäller alla kortare transporter

  • Du får bara transportera dina nötkreatur när de är lämpliga att transportera.
  • Nötkreatur som är sjuka eller skadade får inte transporteras.
  • Om det behövs ska du kunna sköta om nötkreaturen under transporten.
  • Utrymmet där djuren transporteras ska vara utformat så att djuren kan stå upp och ligga ner i naturlig ställning.
  • Om det behövs ska du i utrymmet kunna sätta in skiljeväggar som skyddar nötkreaturen.
  • Utrymmet där djuren transporteras ska ha god ventilation.
  • När djuren lastas i eller ur fordonet ska du använda lämplig utrustning till exempel lastramper.
  • Om det behövs ska rampen ha räcken och tvärgående ribbor som gör att djuren inte faller av rampen eller halkar.
  • Lastramperna ska luta så lite som möjligt.

Undantag


Du får transportera ett sjukt eller skadat djur till veterinär om transporten är brådskande även om du inte uppfyller kraven. Men det får inte finnas någon risk för att djuret kan lida av transporten. Om du är tveksam till om det är lämpligt att transportera djuret är det bäst om du kontaktar en veterinär.

Längre transporter

Allmänna krav för längre transporter

Transporttid

Dräktiga kor eller kvigor

Kalvar

Minsta utrymme per djur vid vägtransport

Kategori

Ungefärlig vikt i kg

Yta i m² per djur

Små kalvar

50

0,40

Medelstora kalvar

110

0,70

Tunga kalvar

200

0,95

Medelstora djur

325

1,30

Tunga djur

550

1,60

Mycket tunga djur

700

2,20


900

2,70

Transporter utomlands


För transporter av nötkreatur utomlands som är längre än åtta timmar måste du ha en färdjournal. Du hittar färdjournalen till höger.

Skyltar

Skyltar som är godkända i andra länder

Mer information
Blanketter
Bestämmelser

Kontakt

Kundtjänst

Vi har öppet helgfria vardagar

   måndag–torsdag 8.00–16.30

   fredag 8.00–16.00

0771-223 223

Fråga oss via webbenlänk till annan webbplats

Skicka e-post

Fråga oss via webben